Generowanie pomysłów i wprowadzanie innowacji w firmie

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Każda organizacja może mieć własne zasady i procedury związane z generowaniem innowacyjnych pomysłów. Niemniej jednak każdy zespół projektowy, a w szczególności pracownicy uczestniczący w sesjach twórczych związanych z poszukiwaniem nowych pomysłów na innowacje powinni przestrzegać pewnych ogólnych zasad heurystycznych, niezbędnych przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji.

Podstawowe zasady tworzenia pomysłów:

 1. Twórcze myślenie – przez co rozumie się otwieranie na nowe pomysły, zrywanie z myśleniem schematycznym i rozwiązywaniem nowych problemów starymi sposobami.
 2. Koncentrowanie się na najważniejszych elementach – każdy proces innowacyjny przypomina lejek, przez który przechodzą tylko najbardziej interesujące pomysły, reszta jest odrzucana na możliwie najwcześniejszych etapach. Należy koncentrować się tylko na najlepszych pomysłach i nie tracić czasu i pieniędzy na analizę nietrafionych rozwiązań. Wtedy wzrastają szanse na spektakularny sukces – oczywiście pod warunkiem, że wyłowi się rzeczywiście te najlepsze pomysły.
 3. Analizowanie wszystkich pomysłów – z drugiej strony ważne jest aby w procesie oceny i selekcji pomysłów nie przegapić dobrego pomysłu, dlatego w sesji oceniającej powinny brać udział osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu, które potrafią wyłowić ziarna od plew.
 4. Efekt rodzicielski – ze względu na to, iż twórcy zwykle najwyżej oceniają własne pomysły i trudno jest im znaleźć wady stworzonych przez siebie rozwiązań w zespole oceniającym powinny uczestniczyć osoby bezstronne, zdolne do wydania obiektywnych ocen.
 5. Unikanie zbyt pochopnych decyzji – w myśl japońskiego powiedzenia „nemawashi” w działalności innowacyjnej nie warto się spieszyć za wszelką cenę – dokładnie przemyślana decyzja skutkuje bowiem sprawnym wprowadzeniem jej w życie. Dlatego należy gruntownie przeanalizować każdy pomysł, tym bardziej, iż uruchomiona machina innowacji wraz z przejściem do kolejnych etapów generuje coraz większe koszty.
 6. Unikanie uogólnień – stosowanie jasnych i precyzyjnych opisów, wskaźników, kryteriów, co znacznie ułatwia podejmowanie decyzji w procesie innowacyjnym.
 7. Dążenie do prostoty – im bardziej oczywiste rozwiązanie, tym najtrudniej jest na nie trafić. Bardzo wiele innowacji jest wprowadzona pod wpływem presji rynku, na zasadzie: „nie wprowadzać – znaczy umierać”. W konsekwencji obserwuje się skracanie cykli życia sprawnych produktów i wprowadzenie ich nowszych wersji, co nie znaczy, że lepszych.
 8. Korzystanie z najlepszych źródeł informacji – przedsiębiorstwa korzystają z różnych źródeł w procesie innowacyjnym. Najchętniej sięgają po źródła wewnętrzne, ale im więcej informacji zgromadzi zespół projektowy tym większe szanse na odniesienie sukcesu. Z tego względu przedsiębiorstwa korzystają nie tylko z otwartych – ogólnie dostępnych źródeł innowacji, ale coraz częściej decydują się także na współpracę z innymi podmiotami na rynku (np. z innymi firmami, instytucjami sektora B+R).
 9. Dostosowanie innowacji do ustalonych wcześniej celów – każdy proces innowacyjny realizuje się w jakimś konkretnym celu. Dlatego niezmiernie ważnym punktem jest sformułowanie strategii innowacyjnej, która pozwala na jasne zdefiniowanie kierunków rozwoju, a w konsekwencji ułatwia podejmowanie decyzji odnośnie wprowadzania innowacji.
 10. Zidentyfikowanie wszystkich ograniczeń – każdy projekt ograniczony jest określonymi zasobami, dlatego na wstępie ważne jest precyzyjne określenie tych ograniczeń, między innymi budżetu, czasu realizacji, dysponowanych zasobów ludzkich, materiałowych, infrastrukturalnych. Ograniczenia tworzą ramy, w obrębie których będzie poruszał się zespół projektowy, zarówno w procesie generowania pomysłów, jak również na etapie wdrażania tych pomysłów w życie.
 11. Planowanie działań i przestrzeganie terminów – planowanie to najważniejsza funkcja zarządzania: na planie opiera się realizacja, kontrola i koordynowanie. W realizacji projektu innowacyjnego należy przyjąć określoną metodykę zarządzania projektem, co ułatwi i przyspieszy proces innowacyjny.
 12. Praca zespołowa – projekty innowacyjne, jak każde projekty realizowane są zespołowo. Włączenie do zespołu fachowców z różnych dziedzin wiedzy pozwala na lepsze zrozumienie problemu i znalezienie najlepszego rozwiązania, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia. Ważna jest też umiejętność pracy w zespole, poszanowanie osobowości współpracowników i dobra atmosfera do współpracy, co pozwala wszystkim członkom zespołu zaangażować się w dane przedsięwzięcie.
Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35222 )
Array ( [docId] => 35222 )

Array ( [docId] => 35222 )