Podejście procesowe według normy ISO 9001:2008

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

W nr 0.2 normy ISO 9001:2008 omówione jest podejście procesowe. Dowiemy się z niego, że przyjęcie podejścia procesowego ma na celu zapewnienie skuteczności prowadzonych działań. Twórcy normy wyszli bowiem z założenia że łatwiej jest ocenić coś co jest mierzalne i ma proste do odczytania parametry.

W każdym procesie powinniśmy umieć znaleźć następujące elementy zarówno materialne jak i niematerialne:

 
  • Dane wejściowe – elementy, które muszą być dostarczone przed rozpoczęciem procesu. Dla procesu produkcji mogą to być na przykład: zamówienie, zlecenie produkcyjne, decyzja osoby upoważnionej o rozpoczęciu produkcji (niematerialne), dostawy materiałów, półfabrykatów z magazynu lub od dostawców (materialne).

  • Dane wyjściowe – elementy które spodziewamy się otrzymać po zakończeniu procesu. Dla produkcji będzie to wyrób gotowy, przekazany klientowi, lub przedstawiony do kontroli końcowej (w zależności gdzie określimy koniec procesu produkcji). Dla zarządzania zasobami ludzkimi będzie to na przykład personel o określonych umiejętnościach, ale dla procesu szkoleń może to być odbyte przez pracownika szkolenie, którego skuteczność oceni przełożony za jakiś czas.

  • Początek i koniec procesu – To odpowiednio pierwsze i ostatnie działanie ujęte w konkretnym procesie. Warto zwrócić uwagę że same dane wejściowe nie są początkiem procesu. Może nim być natomiast czynność przyjęcia tych danych. Dla rozpatrywanego przez nas procesu produkcji, początkiem procesu może być zlecenie produkcji przyjęte przez kierownika produkcji lub przyjęcie towaru/prefabrykatu do obróbki. Analogicznie: końcem procesu będzie czynność przekazania danych wyjściowych do kolejnego procesu – na przykład przekazanie wyrobu gotowego do magazynu.

  • Właściciel procesu – To osoba odpowiedzialna za proces. Za jego doskonalenie, rozwój, a przede wszystkim za spełnienie zakładanych kryteriów oceny i mierników. Właścicielem procesu produkcji w naturalny sposób będzie kierownik działu produkcyjnego, ale nie przy każdym procesie jest to takie proste. Właścicielem procesu auditów z reguły bywa Pełnomocnik, ale już właścicielem procesów pomiarowych może być zarówno kierownik działu kontroli jakości, jak i specjalista-metrolog, czy kierownik produkcji. Jest to zależne od organizacji i podziału kompetencji.

  • Dostawcy i klienci procesu – To procesy poprzedzające jak i następujące po rozpatrywanym procesie. Dostawcami i klientami procesu nazywamy także właścicieli procesów poprzedzających i następujących. Warto zauważyć że jeden proces może mieć kilku dostawców i klientów. Rozpatrywany przez nas proces produkcji będzie miał dostawcę w postaci procesu magazynowania, lub zakupów (dostawa towarów) jak i ofertowania/marketingu (zlecenie produkcyjne).

  • Zasoby – to siły, środki i infrastruktura potrzebna do realizacji procesu. Zasobami dla procesu produkcyjnego są zarówno maszyny, urządzenia, czy budynki jak również personel o odpowiednich kwalifikacjach, środki pieniężne na zakup materiałów, środki ochrony indywidualnej, energia elektryczna służąca do oświetlenia. Do zasobów zaliczamy także wiedzę: instrukcje wykonawcze, opisy procesów produkcyjnych, czy sekwencje operacji do wykonania.

  • Mierniki oceny procesu – to sparametryzowana informacja. Osiągnięcie wskazanych mierników oznacza, że działanie procesu jest zadowalające. Dla procesu produkcji może to być na przykład ilość wyrobów wykonanych w zakładanym czasie w stosunku do ogólnej ilości wyrobów, lub ilość stwierdzonych braków.

  • Narzędzia pomiaru i oceny - To metody (i ich opis), których będziemy używać by zmierzyć wyszczególnione wyżej mierniki.

  • Metody sterowania – To opis narzędzi, które posiada właściciel procesu w celu osiągnięcia zakładanych celów. Ich wachlarz jest bardzo szeroki. W produkcji masowej na automatach może to być okresowa kalibracja maszyny, czy wymiana (regulacja/ostrzenie) narzędzi. W produkcji indywidualnej może to być na przykład wpływ na ilość pracowników biorących udział w danym procesie.

Bartłomiej Zamostny

Tagi: iso

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36081 )
Array ( [docId] => 36081 )