Controlling finansowy

Data: 16-10-2013 r.

Controlling finansowy ściśle wiążę się z obszarem finansów firmy. Ma swój wkład w zarządzanie finansami, które realizują działy ekonomiczne, finansowe, księgowe czy controllingowe. Przez controlling finansowy możesz rozumieć planowanie, prognozowanie, monitorowanie, ewidencję, analizę i ocenę: przychodów i kosztów, wpływów i wydatków, aktywów i pasywów firmy.

Controlling finansowy to narzędzie, które może firmie zapewnić:

 1. koordynację działań w firmie poprzez wprowadzenie zasad i procedur wykorzystania różnych narzędzi zarządzania jej finansami. Jako koordynację możesz rozumieć ustalanie i nadzór nad poprawnością stosowania jednolitych sposobów: planowania, prognozowania, monitorowania, ewidencji, analizy, oceny i raportowania wszystkich zdarzeń finansowych;

 2. dostęp kadry kierowniczej do informacji zarządczej, pomocnej w podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym;

 3. podejmowanie decyzji bazując na analizie odchyleń mierników finansowych, co wprowadza szczególną formę zarządzania finansami tzw. zarządzanie przez wyjątki.

Zakres i cele zastosowania controllingu finansowego

Jeśli firma zdecyduje się wdrożyć controlling finansowy, osiągnie wsparcie procesu zarządzania finansami, odnoszącego się do podejmowania decyzji:

 • operacyjnych – dotyczących głównie poziomu ponoszonych kosztów, uzyskiwanych przychodów, otrzymywanych wpływów i ponoszonych wydatków,

 • inwestycyjnych – obejmujących sposób i miejsce alokacji kapitału: ludzkiego, finansowego, rzeczowego,

 • finansowych – dotyczących wyboru źródeł finansowania działalności ze środków własnych lub przy wykorzystaniu kapitału obcego,

 • dywidendowych – odnoszących się do sposobu rozdysponowania osiągniętego dodatniego wyniku finansowego.

Kierownictwo, definiując cele finansowe firmy, najczęściej wykorzystuje popularne mierniki o charakterze ilościowym, tzn. takie, które można przedstawić za pomocą liczb. Wyznaczają one główny obszar zainteresowania controllingu finansowego. Mogą nim być:

 • wskaźniki finansowe np.: płynności, rentowności, efektywności,

 • różne kategorie wyników finansowych np.: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, brutto na działalności gospodarczej, bilansowy brutto, bilansowy netto,

 • przychody przedsiębiorstwa np.: ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

  z innej działalności operacyjnej, z działalności finansowej,

 • aktywa przedsiębiorstwa np.: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zapasy.


inż. Eryk Głodziński
, pracownik naukowy Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26246 )
Array ( [docId] => 26246 )

Array ( [docId] => 26246 )