Jak napisać biznesplan

Autor: Kaźmierczak-Błocisz Joanna
Data: 19-09-2012 r.

Biznesplan jest najważniejszym elementem każdej firmy. Przygotowanie dobrego dokumentu często jest kluczem do uzyskania dotacji, jednak wiele osób zapomina o tym, że jest on także niezbędny do założenia własnej działalności i zaplanowania zarządzania biznesem. Dobry biznesplan powinien zawierać określone części. Powinien być przygotowany rzetelnie oraz zawierać prawdziwe informacje.

Punkt I - dane firmy

Pierwszym punktem każdego biznesplanu są dane identyfikujące firmę na rynku oraz opis sprzedawanych produktów. W tym dziale powinny również zostać zamieszczone adresy dostawców, hurtowni, importerów, z którymi nawiązana zostanie współpraca – świadczy to o planowaniu przedsięwzięcia i znajomości rynku. W tym punkcie powinny koniecznie znaleźć się dane teleadresowe, forma prawna i rodzaj prowadzonej działalności, struktura organizacyjna firmy, strategia działania z określoną misją przedsiębiorstwa, główne produkty i usługi, a także, jeśli jest wymagana – historia firmy.

Punkt II - strategia

W tym miejscu należy uwzględnić strategię marketingową. Ten dział biznesplanu jest szczególnie ważny dla inwestora lub pożyczkobiorcy, dlatego warto zadbać o wyjątkową rzetelność tej części. Tutaj należy zawrzeć stopień zaangażowania, kreatywność oraz sposób podejścia do klienta, jak również elementy warunkujące sprzedaż i zyski. Opis ten powinien zawierać charakterystykę rynku wraz z profilem klientów, polityki cenowej w branży, charakterystyką klientów strategicznych oraz konkurencji.

Ponadto istotne będzie podanie prognozowanej wielkości sprzedaży, procentu udziału w rynku, jak również strategii marketingowej, która powinna obejmować badania rynku, strategie marketingowe, prognozę sprzedaży oraz sposoby pozyskiwania klientów, np. promocje, sezonowe wyprzedaże, sposoby informowania klientów o nowościach.

Punkt III - zasoby ludzkie

Kolejny dział powinien informować o organizacji zatrudnienia. Można ją przedstawić w postaci tabeli bądź schematu, żeby była bardziej czytelna i przejrzysta. Nie zapomnijmy uwzględnić również samozatrudnienia oraz pracy na niepełny etat. Warto w tym miejscu przedstawić również zestawienie planowanych płac.

Punkt IV - finansowanie

W tej części biznesplanu muszą zostać zawarte informacje o źródłach i zasadach finansowania przedsięwzięcia (ilość własnych środków i stopień finansowania zewnętrznego: pożyczka, leasing). Ważnym elementem planu inwestycyjnego jest dokładny harmonogram terminów osiągania poszczególnych celów w realizacji przedsięwzięcia. Najlepiej zaprezentować go w formie przejrzystej tabeli, która będzie zawierać kolumny z terminem zakupu, bądź wynajęcia powierzchni handlowej, datą ukończenia remontu, zakupu wyposażenia, itd.

 

Punkt V - bilans

W kolejnej części biznesplanu należy dokonać analizy finansowej przedsięwzięcia. Polega ono na zestawieniu przyszłych zysków i wydatków, czyli inaczej przychodów i rozchodów oraz na ustaleniu płynności finansowej, jak również dalszych ruchów inwestycyjnych. Plan finansowy powinien obejmować tyle lat, ile obejmuje plan inwestycyjny. Musi on być ujęty w okresach miesięcznych i pokazywać zarówno wydatki, jak i źródła finansowania. W tym miejscu nie zapomnijmy także o uwzględnieniu wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, np. opłat za media, reklamę, wynajem. Wszystkie te dane powinny zostać podsumowane. W tej części warto obiektywnie ocenić ryzyko związane z prowadzeniem własnego biznesu.

Załączniki

Do biznesplanu należy także załączyć niezbędne dokumenty, które zwiększą naszą wiarygodność i będą świadczyć o poważnym podejściu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Wśród załączonych dokumentów nie powinno zabraknąć:

  • Informacji o sposobie księgowania w zależności od rodzaju zakładanego, bądź już istniejącego podmiotu, np. księga przychodów i rozchodów, deklaracja podatkowa, ewidencja środków trwałych, zakupu i sprzedaży.
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami.
  • Osoby fizyczne dołączają: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Właściciele spółki cywilnej dodatkowo – umowę spółki. Spółka jawna i komandytowa oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółdzielnia, dodatkowo odpis z rejestru KRS.

Konspekt

Biznesplan należy ująć na jak najmniejszej powierzchni skupiając się jedynie na najważniejszych kwestiach. Ponadto nasz dokument powinien być czytelny oraz przejrzysty. Warto ująć niektóre informacje w formie tabeli, a także pogrubić najważniejsze elementy biznesplanu.


Zobacz także:

Kaźmierczak-Błocisz Joanna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26118 )
Array ( [docId] => 26118 )