Jak przygotować spółkę do audytu

Data: 08-03-2013 r.

Usługi audytora powinny być wykonywane z należytą starannością ale jego praca, choć sformalizowana, zależy m.in. od profesjonalizmu, z jakim spółka przygotowała sprawozdanie do badania oraz od poziomu współpracy z audytorem. Tymczasem nierzadko audytor zgłaszając się na badanie słyszy, że sprawozdanie finansowe spółki nie jest jeszcze gotowe.

Z mocy przepisów prawa oraz standardów zawodowych biegły rewident, przeprowadzający audyt, ma być inicjatorem dobrej współpracy, która opiera się na komunikowaniu biegłego z audytowaną spółką oraz pozyskaniem dowodów rewizyjnych. Jak zatem przygotować spółkę do badania sprawozdania, aby proces ten przebiegał sprawnie?

Audytor przy inwentaryzacji

Przede wszystkim, umowa o badanie spółki powinna być zawarta na tyle wcześnie, żeby umożliwić audytorowi udział w inwentaryzacji majątku – głównie zapasów (w tym zwłaszcza produkcji w toku) oraz środków trwałych spółki. Uczestnictwo w inwentaryzacji pozwoli audytorowi na ocenę poprawności procedur stosowanych przy inwentaryzacji, co jest jednym z elementów oceny środowiska kontroli wewnętrznej spółki oraz istnienia pozycji wykazanych w sprawozdaniu.

 

Dobra komunikacja

Aby audyt spółki przebiegał sprawnie, nie można ignorować korespondencji od biegłego rewidenta. Już na etapie badania wstępnego audytor poinformuje spółkę o celu i zakresie badania oraz dokumentach, które chciałby obejrzeć. W dobie komputeryzacji ważne jest również zapewnienie audytorowi dostępu do tzw. śladu rewizyjnego. Jeśli dokumenty księgowe nie posiadają dekretów, trzeba przygotować wydruki z systemów księgowych, które umożliwią audytorowi prześledzenie danej operacji.

Oprócz prawidłowo przygotowanego sprawozdania spółki wraz z pełną informacją dodatkową, biegły będzie chciał zobaczyć wyliczenia szacunków, które były podstawą księgowań. Poza tym warto zapewnić audytorowi dostęp do ksiąg rachunkowych, umów, kosztorysów oraz wszelkich innych dokumentów spółki, które mają wartość dowodową przy przeprowadzaniu badania sprawozdania finansowego. Wówczas audyt powinien przebiegać szybko i sprawnie, ku satysfakcji obu zainteresowanych stron.

Honorata Krzyś
Źródło:
Strategie Biznesu


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26204 )
Array ( [docId] => 26204 )