Mierzenie efektywności pracowników

Data: 27-02-2013 r.

Zarządzanie efektywnością pracowników, wspierane przez profesjonalne narzędzia informatyczne, przynosi firmom wymierne korzyści. Poza oczekiwanym wzrostem przychodów firmy, wzrasta także satysfakcja ludzi, co nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Efektywność to rezultat podjętych działań przez pracowników, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Można ją zmierzyć. W sukurs menedżerom przychodzi bowiem technologia. Pozwala miarodajnie oceniać pracę zatrudnionych i stosownie nimi kierować.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance Indicators), to kryterium oceny tego, na ile działania poszczególnych pracowników są skuteczne. Pozwalają określić w jakim stopniu dana osoba realizuje postawione przed nią zadania oraz wyznaczone cele. Do oceny efektywności stosuje się analizę wskaźnikową.

W wyborze KPI, analizach wskaźnikowych, właściwym doborze celów i ich mierzeniu, pomagają specjalnie dedykowane do tych zadań systemy informatyczne, które dostarczane są z, niezbędnym w tym obszarze, wyspecjalizowanym konsultingiem, czyli m.in. z: warsztatami identyfikacji miar efektywności, nauką interpretacji, benchmarkami i rekomendacjami działań.

Do narzędzi wspierających menedżerów w mierzeniu efektywności pracowników należą:

  • Reporting as a Service (RaaS) – to usługa polegająca na przetworzeniu niesformatowanych danych, dostarczonych przez firmę, na dane w postaci wskaźników efektywności, raportów, wykresów, kokpitów menedżerskich oraz innych kokpitów specyficznych dla firmy. W przypadku przygotowywania bardziej złożonych danych nie są tworzone jedynie wskaźniki efektywności, ale wizualizowane również wzajemne zależności. Wymagania w zakresie raportów są udostępniane w zdefiniowanych odstępach czasu, za pomocą bezpośredniego dostępu poprzez przeglądarkę do systemów RaaS.
  • SuccessFactors BizX rozwiązanie to buduje funkcjonalne połączenia pomiędzy strategią HR i strategią biznesową przedsiębiorstwa. Dzięki pełnemu wglądowi w strukturę personelu, jego potencjał oraz rezultaty SF BizX pozwala osiągać prawdziwe cele biznesowe. Dzieje się tak poprzez zapewnienie dopasowania do potrzeb organizacyjnych, optymalizację ludzkiej wydajności i budowanie przewag konkurencyjnych.

  • tHRive – to rozwiązanie doskonale wspomagające kontroling personalny. Efektywność pracowników analizuje moduł „zarządzania wydajnością i celami”. To rozwiązanie obejmuje kompleksowe, gotowe do użytku przykładowe procesy dotyczące rocznych ocen wyników pracy z uwzględnieniem: informacji zwrotnej 360 stopni, kalibrowanej oceny punktowej, zarządzania celami (MBO), ocen umiejętności i głównej wartości, ocen talentów i rozwoju, integracji z funkcjonalnością przepływu pracy (workflow) i pocztą elektroniczną.

Powyższe rozwiązania mogą wydajnie pomóc każdemu menedżerowi, który chce mieć realny wpływ na efektywność pracy swoich podwładnych. Są to narzędzia pozwalające mu określić i zmierzyć wydajność poszczególnych pracowników, a poprzez właściwe zarządzanie zwiększać efektywność ich pracy. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie profesjonalnej analizy działań na poszczególnych stanowiskach, a także określenie roli poszczególnych pracowników w realizacji celu biznesowego firmy oraz oczekiwanych rezultatów pracy poszczególnych ludzi oraz działów.

Dla zarządów ważna będzie też dokładna analiza wszelkich barier, które utrudniają pracownikom uzyskiwanie i przekraczanie zakładanego poziomu wydajności oraz możliwość ustalenia standardów i przypisania mierników sukcesu. Narzędzia te dają także możliwość weryfikacji oceny efektów podejmowanych działań.

Autor: Katarzyna Pisańska, dyrektor zarządzający ROC Polska
Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś


źródło: Strategie Biznesu, „Efektywność pracowników”, styczeń 2013


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26200 )
Array ( [docId] => 26200 )