Plan strategiczny firmy

Data: 19-11-2012 r.

Planowanie strategiczne może być drogą do sukcesu firmy. Dowiedz się, jak stworzyć długookresowy, kompletny plan strategiczny, dla małego, albo średniego i dużego przedsiębiorstwa.

Opracowanie strategicznego planu dla przedsiębiorstwa, to nic innego, jak: określenie gdzie w przyszłości firma ma się znaleźć oraz jaką drogą ma tam trafić. Wymaga to dokładnego przeanalizowania obecnego stanu firmy oraz jej bliższego i dalszego otoczenia gospodarczego, a także rysujących się szans i zagrożeń.

3 zadania

Trzy kluczowe zadania menedżerów odpowiedzialnych za planowanie długookresowe, poza wyznaczeniem celu – sprowadzają się do:

 • zaprojektowania przyszłych zdarzeń,
 • rozplanowania zadań koniecznych do wykonania planu,
 • oszacowania kosztów potrzebnych do realizacji wyznaczonych celów.

Zyski z planowania

Kluczowe korzyści z planowania strategicznego można podsumować następująco:

 • zmniejszenie kosztów i podniesienie zysków firmy – dzięki gruntownej analizie zasobów oraz bardziej optymalnemu i wydajniejszemu gospodarowaniu nimi;
 • zwiększenie konkurencyjności firmy oraz jej szansy na odniesienie rynkowego sukcesu – dzięki zdefiniowaniu nowych celów, podniesieniu elastyczności firmy i jej zdolności do wychwytywania nadarzających się okazji;
 • ograniczenie ryzyka – dzięki zweryfikowaniu obecnego stanu firmy oraz ewentualnych zagrożeń;
 • zwiększenie zaangażowania, motywacji, współdziałania, a także poczucia bezpieczeństwa pracowników wszystkich szczebli – dzięki precyzyjnemu określeniu zadań i priorytetów dla firmy oraz zbudowaniu realistycznej wizji przyszłości;
 • udoskonalenie procesów zarządzania i kontroli – dzięki wytyczeniu kierunków, punktów odniesienia i ram działania.

Elementy dobrego planu

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób planowania strategicznego, za to dostępne są ogólne modele. Warto się na nich oprzeć, żeby nie przeoczyć czegoś ważnego. Fachowcy sugerują, by w planie uwzględnić następujące zagadnienia:

 1. analizę sytuacji w danej branży/sektorze,
 2. źródła przewagi konkurencyjnej,
 3. identyfikację oraz analizę obecnych i potencjalnych konkurentów firmy,
 4. ocenę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 5. wybór właściwej strategii.

W planie strategicznym należy ponadto uwzględnić: zakres i obszar działania firmy, kierunki rozszerzania lub ograniczenia jej działalności, sposoby wzrostu przychodów, dostępne działania innowacyjne (lub przystosowawcze), a także wielkość zasobów ludzkich oraz finansowych i materialnych.

Przeszkody w planowaniu

Strategiczne planowanie, to niestety nie taka łatwa sprawa. Kluczowym problemem jest brak pewności co do przyszłych zdarzeń, trudności w dokonaniu precyzyjnych wyliczeń finansowych oraz bariery psychologiczne (np. opór przed zmianami). Mimo wszystko warto wykonać ten wysiłek intelektualny i wspólnie z zarządem, działem finansowym czy analitycznym, nakreślić długofalowe założenia, które staną się podstawą do realizacji planów taktycznych oraz działań operacyjnych, ku powodzeniu rynkowemu przedsiębiorstwa.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26153 )
Array ( [docId] => 26153 )