Wybór formy prawnej firmy – spółka jawna

Data: 07-11-2012 r.

Decyzja o wyborze takiej, a nie innej formy działalności gospodarczej dla zakładanej firmy, niesie ze sobą określone skutki. Spółka jawna ma niewątpliwie szereg plusów, ale i jeden bardzo ważny minus…

Najprostszą spółką osobową przewidzianą w polskim kodeksie spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037), jest spółka jawna – obok spółki cywilnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Poza w/w spółkami osobowymi, przedsiębiorcy mają także możliwość prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna).

Z założenia, finansowym sensem istnienia spółki jawnej, jest osiąganie zysku. Wymaga to zatem prowadzenia stałej, zorganizowanej działalności biznesowej.

Spółkę jawną może prowadzić osoba fizyczna lub prawna, we własnym imieniu i pod własną nazwą – jako podmiot, a nie (jak w przypadku spółki cywilnej) jako wspólnik. Do jej powołania potrzebne są minimum dwie osoby, które zawrą stosowną, pisemną umowę.

Odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki (podobnie jak w przypadku spółki cywilnej), ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy – całym swoim majątkiem (o ile zobowiązania spółki nie mogą być zaspokojone z jej majątku). UWAGA! Dotyczy to także nowych wspólników, którzy dopiero co przystąpili do spółki. Oni także odpowiadają za wszystkie zobowiązania spółki jawnej, również te, które powstały przed ich przystąpieniem do tej spółki.

 

Są i dobre strony prowadzenia biznesu w formie spółki jawnej. Można do nich zaliczyć prawo każdego ze wspólników do corocznego otrzymywania odsetek w wysokości 5 procent od wniesionego do spółki wkładu – nawet, jeśli ta poniosła stratę. Oczywiście nie zawsze skorzystanie z tego prawa jest korzystnym posunięciem.

Kolejnym plusem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, są z pewnością relatywnie niskie koszty rejestracji. Wystarczy zgłosić się do Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki). Nie trzeba deklarować wysokości minimalnego kapitału zakładowego – za to można wnieść wkład rzeczowy. Dodatkową zaletą jest możliwość reprezentowania spółki przez każdego spośród wspólników (o ile w umowie nie przewidziano innego rozwiązania).

W praktyce ta forma prowadzenia działalności gospodarczej zwykle dobrze służy małym lub średnim przedsiębiorstwom, o dość stałym składzie osobowym.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26147 )
Array ( [docId] => 26147 )