Zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy lub rozbiórki

Data: 18-12-2014 r.

Plac budowy lub rozbiórki to przestrzeń, w której właściwe oświetlenie miejsc pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie pracowników. Podstawowe zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).

Przepisy rozporządzenia dość szczegółowo regulują to zagadnienie. Podstawowe zalecenia nakazują:

 
 1. oznakowanie i oświetlenie przejść i stref niebezpiecznych (§ 17);
 2. w warunkach ograniczonej widoczności oświetlać bramki ustawiane przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi (§19);
 3. stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji oświetlać, w miarę możliwości, światłem dziennym;
 4. jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, stosować oświetlenie sztuczne (§ 45), przy czym sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności:
  a) wydłużonych cieni;
  b) olśnienia wzroku;
  c) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;
  d) zjawisk stroboskopowych;
 5. w czasie wykonywania robót dostatecznie oświetlać miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy (§ 60 ust.1);

Ponadto zgodnie z § 60 ust.2, 3 i 4 żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne winny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieszczać wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymagania określone w § 45.

Zgodnie z § 145 ust. 1 w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów, pozostawionych na czas zmroku i w nocy, ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

W myśl postanowień § 217 ust. 2 punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień. Niedopuszczalne jest stosowanie na terenach budów i rozbiórek nieosłoniętych źródeł światła.

mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36252 )
Array ( [docId] => 36252 )