Do czasu pracy nie wlicza się wszystkich dojazdów pracownika

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 25-09-2014 r.

Czas dojazdu z miejsca, w którym pracownicy zobowiązani są stawić się w celu podpisania listy obecności do miejsca, w którym faktycznie wykonują swoją pracę, zalicza się do czasu pracy. Natomiast czas dojazdu do stałego miejsca świadczenia pracy nie jest czasem pracy – bez względu na długość trwania.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji. Na gruncie definicji czasu pracy przyjmuje się, że moment, w którym pracownik stawia się w pracy celem świadczenia pracy, rozpoczyna bieg okresu zaliczanego do czasu pracy.

Czas dojazdu pracowników objętych systemem pracy stałej (tj. systemem określającym zawsze to samo miejsce pracy – miejsce świadczenia pracy) do miejsca wykonywania pracy nie jest ani czasem pracy, ani podróży służbowej przypadającej na godziny harmonogramowe. Jest czasem dojazdu do pracy i nie podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika. Nie będzie miało przy tym znaczenia jak długą podróż pracownik będzie musiał pokonać, aby dojechać do miejsca pracy. Bez znaczenia pozostaje również fakt, czy w danym dniu pracownik miał zaplanowaną pracę, czy do pracy został wezwany w dniu harmonogramowo wolnym.

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest w sklepie jako dekorator. Codziennie musi stawić się w siedzibie firmy, aby odebrać materiały dekoracyjne. Następnie udaje się do poszczególnych sklepów. W zależności od tego, do którego z nich pojedzie najpierw, dojazd z siedziby do placówki trwa od pół do nawet 2 godzin. Ze swojego domu dojeżdża do siedziby firmy ponad 1 godzinę. Chociaż czasem pracy nie jest czas dojazdu do siedziby pracodawcy, to już przejazd do pierwszego sklepu – tak. Podobnie jest z przejazdami między kolejnymi placówkami handlowymi – ich czas również wlicza się do dniówki roboczej, która kończy się wraz z końcem pracy w ostatnim sklepie.

Jeżeli natomiast pracownik stawia się w zakładzie pracy np. w celu podpisania listy obecności lub odbioru przydziału zadań, a następnie zobowiązany jest do udania się na swoje miejsce pracy, to bez względu na fakt, jak długą podróż musi odbyć z zakładu pracy do miejsca świadczenia pracy, czas tej podróży zaliczany jest do czasu pracy. Pracodawca może jednak określić inne miejsce rozpoczęcia pracy, bez obowiązku przybycia do macierzystego miejsca pracy. Wtedy gotowość do pracy rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia się pracownika w miejscu świadczenia pracy

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35771 )
Array ( [docId] => 35771 )


Array ( [docId] => 35771 )