Niepełny etat ma identyczną normę czasu pracy jak pełny

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 29-08-2014 r.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązują takie same normy czasu pracy co pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepełny etat wiąże się natomiast z obniżonym wymiarem czasu pracy

Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy określona została w art. 129 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Inne normy mają jedynie niektóre grupy zawodowe, np. pracownicy medyczni czy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Norma czasu pracy jest natomiast niezależna od wymiaru czasu pracy, w jakim są zatrudnieni. A zatem pracownik zatrudniony np. na 1/8 etatu w informacji o warunkach zatrudnienia powinien mieć wpisaną 8-godzinną dobową normę czasu pracy oraz przeciętnie 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy.

Odróżnić bowiem należy normę czasu pracy od wymiaru czasu pracy pracownika. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na niepełny etat jest odpowiednio niższy, np. dla zatrudnionego na 1/8 etatu wynosi średnio 1 godzinę na dobę i przeciętnie 5 godzin w tygodniu. Jednak jego norma dobowa i tygodniowa jest taka sama jak w przypadku pracownika pełnoetatowego, tj. wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Ponieważ pracownika niepełnoetatowego obowiązuje taka sama norma czasu pracy jak pracownika pełnoetatowego, w informacji o warunkach zatrudnienia należy normy jego czasu pracy określić jako 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu (chyba że np. zatrudniony na niepełny etat jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym – wtedy norma wyniesie odpowiednio 7 i 35 godzin).

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35613 )
Array ( [docId] => 35613 )