Dodatkowe postanowienia dotyczące czasu pracy w umowie o pracę z niepełnoetatowcem

Kategoria: Czas pracy
Data: 06-11-2012 r.

Podpisując z pracownikiem niepełnoetatowym umowę o pracę pracodawca musi pamiętać o dodatkowym obowiązku. Strony są zobowiązane do ustalenia tzw. limitu godzin ponadwymiarowych.

Limit godzin ponadwymiarowych w umowie o pracę

W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym strony powinny uzgodnić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

W doktrynie istnieje spór co do konsekwencji niewpisania takiego limitu w umowie o pracę. Z jednej strony, prawnicy twierdzą, że pracownik powinien mieć interes w określeniu takiego limitu. Jeżeli więc nie dopilnuje tej kwestii, pracodawca nie będzie musiał płacić mu dodatku jak za godziny nadliczbowe, jeżeli nie przekroczy podstawowej normy czasu pracy.

Z drugiej strony, podnosi się, że ten obowiązek zapłaty za godziny ponadwymiarowe wynika wprost z Kodeksu pracy, w związku z tym, jeżeli strony nie dopilnują wpisania stosownych postanowień w umowie o pracę, pracodawca będzie zobowiązany zapłacić dodatek jak za godziny nadliczbowe, od razu po przekroczeniu wymiaru czasu pracy pracownika niepełnoetatowego a nie po przekroczeniu 8 godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Do prawidłowego rozliczenia czasu pracy kluczowe jest odróżnienie tych dodatkowych godzin pracy od nadgodzin. Obowiązujące przepisy wyraźnie podkreślają, że jest to wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe a nie, że są to godziny nadliczbowe. Dlatego też, godzin tych nie wlicza się do limitu nadgodzin oraz można je planować w harmonogramie.

Prawidłowe określenie limitu godzin ponadywmiarowych

Podczas określania omawianego limitu istnieje w zasadzie tylko jedna reguła. Limitu nie można ustalić na poziomie normy czasu pracy. Czyli musi ona być zawsze niższa niż 8 godzin dziennie lub 40 w tygodniu.

Poza tym strony mogą ją ustalać dowolnie – albo dziennie albo tygodniowo, a nawet przez wskazanie wyższego wymiaru etatu, w zależności od tego, co jest korzystniejsze z punktu widzenia zakładu pracy. Można go więc określić na poziomie np.:

  • 7 godzin dziennie,
  • 39 w tygodniu lub
  • 7/8 etatu dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu

Przykład:

W umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym na 1/2 etatu pracodawca wpisał następujący zapis:

Strony ustalają, że dopuszczalna liczba godzin pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za godziny nadliczbowe, wynosi 6 godzin dziennie i przeciętnie 30 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym.

Taki zapis jest poprawny.

Podstawa prawna:

art. 129 § 1, art. 130, 132, 133, 135, 151 § 1, 3–5, art. 1511 § 1 i 2, art. 1512, 1513, 1519–15112 Kodeksu pracy

Autor: Ewelina Tusińska - specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25979 )
Array ( [docId] => 25979 )