Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym

Kategoria: Czas pracy
Data: 05-12-2012 r.

W przypadku systemu równoważnego pracodawca ma możliwość planowania pracy pracownika ponad 8 godzin. Pracodawca może ale nie musi korzystać z tego prawa. W związku z tym powstanie godzin nadliczbowych jest związane z tym, jak pracownik w danym dniu miał zaplanowaną pracę.

Pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca ponad obowiązujący pracownika dobowy lub przedłużony wymiar czasu pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Aby określić, czy w przypadku pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym nastąpiła praca nadliczbowa, zawsze należy sprawdzić, jak wyglądał harmonogram pracy pracownika na dany dzień. Co do zasady, norma czasu pracy, również w tym przypadku wynosi 8 godzin, chyba że została przedłużona. W związku z tym praca do 8 godziny nigdy nie będzie pracą nadliczbową, a powyżej 8 – zależy od planu pracy na dany dzień.

Przykład 1:

Pan Jan i Piotr pracują w systemie równoważnym. Pierwszemu z nich pracodawca polecił pracę od 10.00 do 14.00 (4 godziny), drugiemu od 8.00 do 16.00 (8 godzin). O 13.00 okazało się jednak, że obaj muszą zostać dłużej w pracy. Pracę skończyli o 18.00. W takiej sytuacji, w nadgodzinach pracował jedynie Pan Piotr. Pan Jan pracował: 4 harmonogramowe godziny i 4 nieplanowane; niemniej jednak jego dobowy wymiar czasu pracy nie przekroczył 8 godzinnej normy. W związku z tym, za pozaplanowe 4 godziny pracodawca będzie zobowiązany zapłacić tylko samo „normalne” wynagrodzenie.

Natomiast pan Piotr przepracował 8 planowanych godzin i 2 dodatkowe godziny; mimo tego, że pracodawca w systemie równoważnym ma prawo planować czas pracy pracowników ponad 8 godzin, to jeżeli w harmonogramie zaplanuje 8, każda godzina ponad planowane będzie stanowiła pracę nadliczbową, którą trzeba będzie zrekompensować.

Przykład 2:

Pracodawca zaplanował pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym pracę na 7 godzin. W tym dniu okazało się, że pracownik będzie musiał zostać jednak dłużej w pracy. W sumie pracował 13 godzin. W związku z tym, praca między 7 a 8 godziną będzie „zwykłym” czasem pracy, a który pracownikowi należy się wynagrodzenie natomiast praca w 9, 10, 11 i 12 godzinie to praca nadliczbowa, którą pracodawca będzie musiał zrekompensować wynagrodzeniem wraz z dodatkiem lub czasem wolnym.

Podstawa prawna:

  • art. 135, art. art. 1511 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26024 )
Array ( [docId] => 26024 )