System równoważny czasu pracy może dotyczyć tylko wybranych pracowników

Kategoria: Czas pracy
Data: 03-12-2012 r.

System równoważny czasu pracy pozwala na elastyczne planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Tego typu system należy wprowadzić w układzie zbiorowym, regulaminie lub obwieszczeniu. Nie wszyscy pracownicy muszą być nim objęci.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

System równoważny powinien być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy (zatrudnia mniej niż 20 pracowników).

System równoważny może być zastosowany w stosunku do grupy pracowników, nawet jeżeli pozostali będą wciąż pracować w systemie podstawowym. Ważne jest jednak precyzyjne określenie, które grupy pracowników będą pracować w jakim systemie.

Przykład:

Pracodawca zatrudniał do tej pory jedynie w systemie podstawowym. W stosunku do jednej grupy pracowników dużo lepiej sprawdzałby się jednak system równoważny. Pracodawca postanowił zmienić regulamin pracy i wpisał w nim dokładnie, które grupy pracowników pracują w podstawowym systemie czasu pracy, a które w równoważnym. Takie działanie jest prawidłowe.

Zmiana obowiązującego pracowników systemu czasu pracy jest możliwa w każdym momencie pod warunkiem, że dany system czasu pracy w ogóle można zastosować. Powinna ona nastąpić w takim samym trybie, w jakim odbywa się wprowadzanie do regulaminu pracy zmian innego rodzaju. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od podania ich do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 135, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26022 )
Array ( [docId] => 26022 )


Array ( [docId] => 26022 )