System równoważny czasu pracy może dotyczyć tylko wybranych pracowników

Kategoria: Czas pracy
Data: 03-12-2012 r.

System równoważny czasu pracy pozwala na elastyczne planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Tego typu system należy wprowadzić w układzie zbiorowym, regulaminie lub obwieszczeniu. Nie wszyscy pracownicy muszą być nim objęci.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

System równoważny powinien być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy (zatrudnia mniej niż 20 pracowników).

System równoważny może być zastosowany w stosunku do grupy pracowników, nawet jeżeli pozostali będą wciąż pracować w systemie podstawowym. Ważne jest jednak precyzyjne określenie, które grupy pracowników będą pracować w jakim systemie.

Przykład:

Pracodawca zatrudniał do tej pory jedynie w systemie podstawowym. W stosunku do jednej grupy pracowników dużo lepiej sprawdzałby się jednak system równoważny. Pracodawca postanowił zmienić regulamin pracy i wpisał w nim dokładnie, które grupy pracowników pracują w podstawowym systemie czasu pracy, a które w równoważnym. Takie działanie jest prawidłowe.

Zmiana obowiązującego pracowników systemu czasu pracy jest możliwa w każdym momencie pod warunkiem, że dany system czasu pracy w ogóle można zastosować. Powinna ona nastąpić w takim samym trybie, w jakim odbywa się wprowadzanie do regulaminu pracy zmian innego rodzaju. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od podania ich do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 135, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26022 )
Array ( [docId] => 26022 )