Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 17-09-2012 r.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jak też praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i jakie konsekwencje ma taka odmowa?

Kiedy dopuszczalna jest praca w godziną nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Wymieniony wyżej zapis dotyczący „szczególnych potrzeb pracodawcy” - jako przesłanki polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - nie jest sprecyzowany w przepisach prawa pracy. Oznacza to, że to pracodawca decyduje, kiedy takie okoliczności zachodzą.

Kiedy można odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

Nawet, gdy zajdą przesłanki w postaci prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególnych potrzeb pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Jakie są skutki odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

W praktyce problem dla pracownika mogą stanowić skutki odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. Chodzi o to, że stosunek pracy zakłada element podporządkowania poleceniom pracodawcy. Jest to wskazane wprost w przepisach Kodeksu pracy. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracownika obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile te polecenia nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

W ramach starannego wykonywania pracy i obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego pracownik ma obowiązek m.in.:

 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • dbać o dobro zakładu pracy, czyli o to, aby interesy pracodawcy nie doznały uszczerbku.

Powyższe oznacza, że pracownik ma obowiązek stosowania się także do polecenia pracodawcy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. W razie niepodporządkowania się temu poleceniu może skończyć się to dla pracownika:

 • karą porządkową,
 • rozwiązaniem umowy o pracę (pracodawca może potraktować taką odmowę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika).

W razie ewentualnego sporu przed sądem pracownik może podnosić argument, że wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych było spowodowane błahymi powodami, a nie szczególnymi potrzebami pracodawcy, o których jest mowa w Kodeksie pracy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25949 )
Array ( [docId] => 25949 )


Array ( [docId] => 25949 )