Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 17-09-2012 r.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jak też praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i jakie konsekwencje ma taka odmowa?

Kiedy dopuszczalna jest praca w godziną nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Wymieniony wyżej zapis dotyczący „szczególnych potrzeb pracodawcy” - jako przesłanki polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - nie jest sprecyzowany w przepisach prawa pracy. Oznacza to, że to pracodawca decyduje, kiedy takie okoliczności zachodzą.

Kiedy można odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

Nawet, gdy zajdą przesłanki w postaci prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególnych potrzeb pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Jakie są skutki odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

W praktyce problem dla pracownika mogą stanowić skutki odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. Chodzi o to, że stosunek pracy zakłada element podporządkowania poleceniom pracodawcy. Jest to wskazane wprost w przepisach Kodeksu pracy. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracownika obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile te polecenia nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

W ramach starannego wykonywania pracy i obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego pracownik ma obowiązek m.in.:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • dbać o dobro zakładu pracy, czyli o to, aby interesy pracodawcy nie doznały uszczerbku.

Powyższe oznacza, że pracownik ma obowiązek stosowania się także do polecenia pracodawcy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. W razie niepodporządkowania się temu poleceniu może skończyć się to dla pracownika:

  • karą porządkową,
  • rozwiązaniem umowy o pracę (pracodawca może potraktować taką odmowę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika).

W razie ewentualnego sporu przed sądem pracownik może podnosić argument, że wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych było spowodowane błahymi powodami, a nie szczególnymi potrzebami pracodawcy, o których jest mowa w Kodeksie pracy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25949 )
Array ( [docId] => 25949 )