Jakie skutki dla pracownika ma wprowadzenie pracy zmianowej

Kategoria: Czas pracy
Data: 09-10-2012 r.

Praca zmianowa to praca wykonywana według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.

W świetle przepisów wykonywanie pracy zmianowej jest dopuszczalne bez względu na stosowany system czasu pracy. Wątpliwe jest jednak stosowanie pracy zmianowej przy zadaniowym czasie pracy, bo w tym systemie to sam pracownik wyznacza sobie godziny pracy, a przy pracy zmianowej są one planowane.

Wprowadzenie pracy zmianowej, tak jak każdego innego systemu pracy w zakładzie pracy, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy.

Zasadą jest, że pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Efektem wprowadzenia pracy zmianowej jest ograniczenie pracownikowi tygodniowego odpoczynku – w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą niż 35 godzin liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Ponadto przy pracy zmianowej możliwa jest praca w niedziele i święta. Pracodawca musi jednak pamiętać o wynikającym z przepisów Kodeksu pracy zakazie pracy w święta w placówkach handlowych; dotyczy to też przypadku, gdy święto przypada w niedzielę. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

 

Pracownik, który pracuje w niedzielę (także pracownik zmianowy) ma prawo do innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, a jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Pracownik zmianowy pracujący w święto ma prawo do innego dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie, pracownik ma prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem za każdą godzinę pracy w święto.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25961 )
Array ( [docId] => 25961 )