Kierownik ma bezpłatne nadgodziny, chyba że jest ich zbyt wiele

Kategoria: Czas pracy
Data: 23-12-2013 r.

Zwykle za wykonywanie pracy nadliczbowej pracownikom zarządzającym zakładem (w tym także np. głównym księgowym) i kierownikom wyodrębnionych jednostek organizacyjnych nie należy się wynagrodzenie z dodatkiem za nadgodziny. Takie wynagrodzenie może im jednak przysługiwać, jeśli nadgodzin jest zbyt wiele lub jeśli wynikają one z wykonywania funkcji nie-kierowniczych.

Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych w zakładzie, a także pracownicy zarządzający zakładem (w tym także główni księgowi) nie mają co do zasady prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Są jednak wyjątkowe przypadki, kiedy trzeba im takie wynagrodzenie wypłacić.

Jeśli pracownik zarządzający zakładem (np. główny księgowy) ma powierzone – choćby bez formalnego wyodrębnienia – jakieś inne obowiązki (niezwiązane z jego kierowniczym stanowiskiem osoby zaradzającej, to za nadgodziny wypracowane w czasie takiej dodatkowej pracy należy mu się rekompensata. Rekompensata należy się oczywiście tylko za te zadania, które nie wiążą się z pracą na stanowisku osoby zarządzającej zakładem i zostały pracownikowi powierzone przez pracodawcę. Jeśli natomiast kierownik sam decyduje się podjąć jakieś dodatkowe czynności, nie należy się rekompensata za ewentualne nadgodziny, które w związku z tym powstaną.

Powierzenie innych, „niekierowniczych” czynności, to nie będzie jedyny przypadek, gdy pracodawca może być zmuszony do rekompensaty nadgodzin osobom zarządzającym zakładem. Będzie tak również w odniesieniu do wadliwej organizacji pracy. Nadgodziny powinny bowiem występować raczej sporadycznie (incydentalnie), co dotyczy także kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób kierujących zakładem. Jeśli więc występują stale i regularnie, trzeba je zrekompensować (patrz: wyrok SN z 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt I PK 35/08, OSNP 201/11-12/130).

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, także kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych w zakładzie nie mają co do zasady prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. I również oni będą mieli prawo do takiego wynagrodzenia, gdy:

  • ich nadgodziny występują stale (ma miejsce wadliwa organizacja pracy) lub
  • nadgodziny są związane z powierzonymi im przez pracodawcę innymi zadaniami niż kierownicze.


Więcej na temat godzin nadliczbowych osób na kierowniczych stanowiskach oraz ich rozliczaniu w różnych przypadkach można przeczytać w miesięcznikuPrawo pracy Personel od A do Z”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33275 )
Array ( [docId] => 33275 )