Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – inny sposób liczenia

Kategoria: Czas pracy
Autor: Izabela Nowacka
Data: 02-11-2015 r.

Obliczając stawkę za 1 godzinę pracy dla potrzeb ustalenia dodatku za nadgodziny dobowe, wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej dzieli się przez nominalną liczbę godzin pracy dla danego miesiąca (liczoną zgodnie z art. 130 kp). 

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia:

  • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 kp),
  • dodatku za pracę w nadgodzinach (art. 151[1] § 3 kp) oraz
  • wynagrodzenia za czas dyżuru (art. 151[5] § 3 kp) dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną,

  - wynagrodzenie za 1 godzinę ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (np. przez 168 godzin w październiku 2015 r.).

W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego nie ma wątpliwości przez jaką liczbę podzielić wynagrodzenie pracownika, by uzyskać stawkę godzinową. Jednak gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 1 miesiąc, dodatek z tytułu ewentualnego przekroczenia normy średniotygodniowej można wypłacić dopiero po zakończeniu tego okresu. Powstaje więc wątpliwość, przez jaką liczbę godzin (z jakiego miesiąca, okresu) podzielić stawkę zasadniczej, stałej płacy w przypadku nadgodzin średniotygodniowych.

Zarówno Departament Prawny GIP (pismo z 26.08.2008 r.,GPP-306-4560-646/08/PE) oraz Departament Prawa Pracy MPiPS (pismo z 20.08.2008 r., DPR-III-079-475/ZN/08) twierdzą, że należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Ta metoda nie zawsze jest jednak korzystna dla pracownika. Dlatego w praktyce przyjęło się rozwiązania polegające na odrębnym obliczeniu dodatku za każdy miesiąc okresu, w którym były „średniotygodniówki”.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37960 )
Array ( [docId] => 37960 )