Nie trzeba odnotowywać wyjść prywatnych na liście obecności

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 15-09-2014 r.

W przeciwieństwie do ewidencji czasu pracy, lista obecności jest dokumentem nieobowiązkowym. Pracodawca może sporządzić ją dowolnie. Nie ma zatem obowiązku odznaczania na niej dokładnych godzin pracy pracownika. Nie ma również obowiązku odnotowywania na liście obecności wyjść prywatnych.

Przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa regulamin pracy, chyba że u danego pracodawcy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy regulujący tę kwestię lub pracodawca nie jest obowiązany do tworzenia regulaminu (w takim przypadku o sposobie potwierdzania obecności w pracy informuje pracodawca). Przepisy prawa pracy nie wskazują, w jaki sposób pracownicy mają potwierdzać przybycie i swoją obecność w zakładzie pracy. Kwestie te reguluje pracodawca w swoich przepisach zakładowych.

Pracodawca, który zdecydował się na potwierdzanie przez pracowników obecności w pracy w formie list obecności (które nie są obowiązkowe), może taką listę opracować dowolnie – zarówno co do treści, jak i formy. Nie ma zatem obowiązku odznaczania na niej dokładnych godzin pracy pracownika. Tym samym w przypadku prywatnego wyjścia pracownika w godzinach pracy pracodawca może nie dokonywać żadnych zmian na liście obecności (zarówno w dniu, w którym prywatne wyjście z pracy zaistniało, jak i w dniu jego odpracowania), a jedynie w książce wyjść prywatnych odnotować to zdarzenie.

Jeżeli jednak lista obecności będzie stanowiła dokument pomocniczy przy tworzeniu ewidencji czasu pracy bądź też w istocie ewidencję czasu pracy zastępuje, z jej treści powinien wynikać faktyczny czas pracy pracownika. W takim przypadku w dniu, w którym pracownik korzystał z prywatnego wyjścia w godzinach pracy, godziny wyjścia powinny zostać oznaczone jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy. Natomiast w dniu, w którym pracownik odrabia wspomniane zwolnienie, godziny dodatkowo przepracowane powinny zostać oznaczone jako „odpracowanie zwolnienia z pracy”.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35696 )
Array ( [docId] => 35696 )