Niepełnosprawny będzie pracował 7 godzin bez zaświadczenia

Kategoria: Czas pracy
Autor: Szymon Sokolik
Data: 30-04-2014 r.

Przygotowywane są projekty, które wkrótce mają przywrócić dla wszystkich niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obniżoną normę czasu pracy. Zwykłą normę (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo) zachowają tylko ci niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy sami wystąpią do lekarza o zgodę na dłuższą pracę.

Obecnie skrócone normy czasu pracy (7-godzinna dobowa i 35-godzinna tygodniowa) mogą być stosowane do pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tylko wtedy, gdy o celowości krótszej pracy przesądzi lekarz. Jednak za kilka tygodni ma to się zmienić. Wszystko za sprawą zeszłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał pozwolił wówczas, aby niekonstytucyjny przepis obowiązywał jedynie do 10 lipca 2014 r.

 

Ustawodawca ma więc niewiele czasu, aby zmienić obecny stan prawny. Powstały 2 projekty w tej sprawie: senacki oraz przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Oba przywracają zasadę obowiązującą przed 1 stycznia 2012 r. A zatem regułą znowu będzie stosowanie skróconych (7 godzin na dobę i 35 tygodniowo) norm czasu pracy w stosunku do wszystkich pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez zaświadczeń lekarskich. Natomiast zgoda lekarza będzie wymagana, w przypadku gdyby niepełnosprawny chciał mieć zwykłe normy (8 godzin na dobę i 40 tygodniowo). Oznacza to, że gdy jeden z tych projektów wejdzie w życie, niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy obecnie mają zwykłe normy czasu pracy, będą automatycznie objęci normami skróconymi, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

Źródło:

Projekty ustaw (senacki i RCL) o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34785 )
Array ( [docId] => 34785 )