W systemie podstawowym też czasem można pracować 6 dni w tygodniu

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 18-04-2014 r.

Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oznacza, że w niektóre tygodnie okresu rozliczeniowego można pracować przez 6 dni, a w inne – przez 4. Ten sposób organizacji czasu pracy nie jest zastrzeżony tylko dla systemu równoważnego czasu pracy. Można go zastosować także w systemie podstawowym.

Artykuł 129 Kodeksu pracy ustanawia podstawową normę godzin pracy (8 na dobę i 40 w tygodniu). Oprócz tego ustala jednak także zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (dotyczącą wszystkich systemów czasu pracy, nie tylko systemu podstawowego). Inaczej mówiąc, planując pracownikowi pracę w danym okresie rozliczeniowym, pracodawca powinien wziąć pod uwagę dwie kwestie:

Obie te zasady trzeba brać bezwzględnie pod uwagę na etapie układania rozkładu czasu pracy.

Wystarczy, że tydzień pracy będzie przeciętnie 5-dniowy. Przeciętność oznacza, że możliwe jest stosowanie rozkładów czasu pracy przewidujących pracę przez więcej niż 5 dni w ciągu tygodnia przy równoczesnym ustaleniu odpowiednio mniejszej liczby dni pracy w innych tygodniach danego okresu rozliczeniowego. A zatem pracodawca może (także w systemie podstawowym czasu pracy) ustalać w taki sposób harmonogramy czasu pracy, aby praca była świadczona przez np. 6 dni w tygodniu, przy równoczesnym zmniejszeniu liczby dni pracy w następnym tygodniu, np. do 4.

Ale uwaga: praca przez 6 dni w tygodniu, w każdym z tygodni pracowniczych okresu rozliczeniowego jest niedopuszczalna. Jeśli bowiem nawet nie dochodzi do przekroczenia maksymalnego wymiaru godzin pracy pracownika, to zostaje złamana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Postępowanie takie, zgodnie z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny.

Aby dowiedzieć się:

  • Na czym polega obowiązek zapewnienia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
  • Który dzień można wyznaczyć jako wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
  • Co oznacza zasada przeciętności
  • W jaki sposób prawidłowo zaplanować dzień wolny za święto w sobotę (np. 3 maja 2014 r.)
  • Jak zrekompensować nieplanowaną w rozkładzie pracę w wolną sobotę
  • Ile dni wolnych należy udzielić, gdy wezwano pracownika do pracy w wolną sobotę, w którą w dodatku przypada święto
  • Jakie są granice dnia wolnego
  • Czy osobie, która chorowała w dniu odbioru wolnego za święto, wyznacza się inny dzień wolny
Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34706 )
Array ( [docId] => 34706 )


Array ( [docId] => 34706 )