Jeden pracodawca określa jeden limit nadgodzin

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 24-04-2014 r.

Pracownik, poza kilkoma wyjątkami, nie może wypracować w ciągu roku więcej niż 150 nadgodzin. Pracodawca może jednak ustalić ponad dwukrotnie wyższy limit godzin nadliczbowych. Ale uwaga – taki sam limit musi obowiązywać wszystkich zatrudnionych w jednym zakładzie.

Co do zasady, praca w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie może przekraczać w ciągu roku 150 godzin. Ograniczenie to nie dotyczy godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej lub usuwaniem awarii. Z tych powodu pracownicy mogą świadczyć pracę nadliczbową w wyższym wymiarze.

Niemniej jednak w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż wyżej określona.

Maksymalna liczba, do jakiej można podwyższyć 150-godzinny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, wyznaczona jest pośrednio przez maksymalny 48-godzinny tygodniowy limit pracy. Oznacza to, że limit godzin nadliczbowych w żadnym wypadku nie może przekroczyć 416 godzin na dany rok kalendarzowy (52 tygodnie w roku x 8 godzin). Jednak Ministerstwo Pracy wyraża opinię, że liczbę tę trzeba jeszcze pomniejszyć o roczny urlop wypoczynkowy pracownika (wówczas maksymalnie pracownik może mieć 376 godzin nadliczbowych w roku).

Przepisy Kodeksu pracy nie zakazują wprost wprowadzenia u jednego pracodawcy kilku limitów pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla różnych grup pracowników. Jednak patrząc na konstrukcję przepisów dotyczących tej kwestii, które określają jeden limit pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla wszystkich pracowników, można wyciągnąć wniosek, że u jednego pracodawcy powinien obowiązywać jeden limit pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34741 )
Array ( [docId] => 34741 )


Array ( [docId] => 34741 )