Niepełnosprawny może bez końca starać się o niższą normę czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 03-02-2014 r.

Brakuje drogi odwoławczej od zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Nie przekreśla to jednak szans na uzyskanie takiego zaświadczenia. Tak orzekł niedawno pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Jeśli pracownik niepełnosprawny chce pracować w skróconych normach czasu pracy, tj. 7-godzinnej dobowej oraz 35-godzinnej tygodniowej, musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania w odniesieniu do niego takich norm. W przeciwnym razie obejmują go podstawowe normy czasu pracy, czyli maksymalnie 8-godzinna dobowa i 40-godzinna tygodniowa.

 

Taki stan prawny obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2012 r. Wcześniej było odwrotnie: wszyscy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym mieli obniżoną normę, a dopiero po przedstawieniu zaświadczenia mogli uzyskać normę zwykłą.

Trybunał Konstytucyjny uznał 13 czerwca 2013 r. obecne zasady nabycia niższej normy za niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim uzależniają jej uzyskanie od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego. Jednym z zarzutów, jakie mieli sędziowie TK, jest fakt, że pracownik nie może się odwołać od zaświadczenia lekarskiego w tej sprawie. Jednocześnie Trybunał dał ustawodawcy czas na ewentualną zmianę przepisów, przedłużając do 10 lipca 2014 r. obowiązywanie obecnych zasad uzyskiwania niższej normy czasu pracy.

Problem braku możliwości odwołania od zaświadczenia lekarskiego był przedmiotem jednej z interpelacji poselskich (nr 21666) skierowanych do ministra pracy. Odpowiedzi na nią udzielił ostatnio Jarosław Duda – sekretarz stanu w MPiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przyznał, że nie ma drogi odwoławczej, ale jednocześnie zaznaczył, że nie wyłącza to możliwości uzyskania takiego zaświadczenia. Pracownik może bowiem występować wielokrotnie o badanie w celu stwierdzenia konieczności zastosowania obniżonej normy czasu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33288 )
Array ( [docId] => 33288 )