Różne limity nadgodzin w firmie – ryzykowne dla pracodawcy

Kategoria: Czas pracy
Data: 31-01-2014 r.

Pracodawca nie powinien dla jednej grupy zawodowej ustalać w regulaminie pracy innego (wyższego) limitu nadgodzin niż dla pozostałych pracowników. W danej firmie powinien bowiem obowiązywać jeden limit pracy w nadgodzinach w roku kalendarzowym.

Praca w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie może przekraczać w ciągu roku 150 godzin.

Ograniczenie to nie dotyczy jednak godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z :

  • prowadzeniem akcji ratowniczej lub

  • usuwaniem awarii.

Z tych powodu pracownicy mogą świadczyć pracę nadliczbową w wyższym wymiarze.

Zapis w układzie, regulaminie lub umowie

Przy czym w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż wyżej określona.

Maksymalna liczba nadgodzin jest wówczas wyznaczona jest pośrednio przez 48-godzinny tygodniowy limit pracy. Oznacza to, że liczba godzin nadliczbowych w żadnym wypadku nie może przekroczyć 416 godzin na dany rok kalendarzowy (52 tyg. w roku x 8 godz. = 416 godz.).

Różne grupy pracownicze – ta sama ochrona

Przepisy Kodeksu pracy nie zakazują wprost wprowadzenia u jednego pracodawcy kilku limitów pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla różnych grup pracowników. Niemniej jednak patrząc na konstrukcję przepisów, które ustalają jeden limit pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla wszystkich pracowników, można wyciągnąć wniosek, iż u jednego pracodawcy powinien obowiązywać jeden limit.

Za takim stanowiskiem przemawia również fakt, iż odmienne określenie limitu pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla różnych grup pracowników może wpływać na różne traktowanie pracowników w zakresie ich prawa do ochrony, którą określenie limitu pracy nadliczbowej wprowadza.

Z tych też względów, podwyższenie limitu godzin pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym powinno dotyczyć wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracowników (a nie jedynie wybranej ich grupy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33287 )
Array ( [docId] => 33287 )