Norma dobowa czasu pracy jest sztywna

Kategoria: Czas pracy
Data: 30-04-2013 r.

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach systemu podstawowego może wykonywać pracę maksymalnie przez 8 godzin na dobę.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 Kodeksu pracy). Z zapisu tego wynika, że 8-godzinna dobowa norma czasu pracy nie ma charakteru przeciętnego (tak jak 40-godzinna norma tygodniowa), co oznacza, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach systemu podstawowego może wykonywać pracę maksymalnie przez 8 godzin na dobę. „Ruchoma” może być jedynie liczba dni roboczych w danym tygodniu okresu rozliczeniowego.

Można zatem zorganizować pracę w jednym tygodniu maksymalnie przez 6 dni, lecz w jednym z następnych tygodni okresu rozliczeniowego liczbę dni pracy należy zmniejszyć do 4 w tygodniu (zorganizowanie pracy maksymalnie przez 6 dni w tygodniu wynika z konieczności zagwarantowania pracownikowi odpoczynku tygodniowego).

Pomocny będzie system równoważny

Możliwość wydłużania wymiaru czasu pracy powyżej 8 godz. na dobę (do 12 godzin) istnieje natomiast w ramach równoważnego systemu czasu pracy. Wówczas takie wydłużenie należy zrekompensować skróceniem czasu pracy w innych dniach lub dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. Jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy lub jej organizacja możesz taki system czasu pracy wprowadzić w firmie, wówczas pracodawca będzie mógł przedłużać pracę powyżej 8 godzin.

Przykład:

Pracodawca chce ustalić czas pracy pracownikowi w następujący sposób:

  • poniedziałek – w godz. od 7:00 do 15:30 (8 godz. i 30 min.),
  • wtorek – w godz. od 7:00 do 15:00 (8 godz.),
  • środa – w godz. od 7:00 do 15:00 (8 godz.),
  • czwartek – w godz. od 7:00 do 15:30 (8 godz. i 30 min.),
  • piątek – w godz. od 7:00 do 14:00 (7 godz.)

Razem 40 godzin tygodniowo. Taki rozkład nie jest możliwy w systemie podstawowym. Dopuszczalny jest natomiast przy systemie równoważnym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26128 )
Array ( [docId] => 26128 )