Kiedy rozpoczyna się dzień wolny

Kategoria: Czas pracy
Data: 22-04-2013 r.

Błędne ustalenie momentu rozpoczęcia dnia wolnego nie zawsze oznacza pracę w nadgodzinach, a pracownicy nie mają z tego tytułu roszczeń do pracodawcy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (II PK 282/12).

Pracodawca planując czas pracy pracownika ma obowiązek m.in. zachować zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. To, które dni wyznaczy jako wolne zależy jednak od niego, np. raz ustanowi wolną sobotę, innym razem poniedziałek. Może też w jednym z tygodni zaplanować pracownikom 6 dni pracy, a w innym np. 4. Jeśli w danym przypadku jest dozwolona praca w niedzielę (np. w systemie zmianowym), może również ją wyznaczyć, udzielając w zamian inny dzień wolny z tytułu niedzieli. Musi jedynie pamiętać o tym, aby:

  • w każdym tygodniu pracowniczym zapewnić co najmniej 35 godzin odpoczynku tygodniowego (przy przejściu pracownika na wcześniejszą zmianę wystarczą 24 godziny) i
  • zgadzała się minimalna liczba dni wolnych, jakie pracownikowi trzeba zapewnić w okresie rozliczeniowym (jest ona równa sumie niedziel, sobót i świąt nieprzypadajacych w niedzielę) – np. 11 w maju 2013 r.

Kodeks pracy nie ustanawia definicji dnia wolnego. Wskazuje jedynie początek i koniec niedzieli. Jednak w przypadku dnia wolnego z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (którym najczęściej jest wolna sobota), takich granic czasowych nie przewidziano. Ministerstwo pracy uważa zatem, że trzeba w tym zakresie odwołać się do tzw. doby pracowniczej.

Liczy się ją jako 24 godziny od momentu rozpoczęcia pracy. Dzień wolny zaś rozpoczyna się dopiero z chwilą zakończenia ostatniej doby pracowniczej, w której pracownik wykonywał pracę. Sąd Najwyższy w niedawnym wyroku generalnie potwierdził stanowisko ministerstwa. Jednak uznał, że są wyjątki.

Podstawa prawna:

  • art. 147, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm).

Michał Culepa, Szymon Sokolik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26119 )
Array ( [docId] => 26119 )