Oświadczenia związane z rozliczaniem podróży służbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 20-05-2013 r.

Wiele kwestii odnoszących się do rozliczeń podróży służbowych opiera się na oświadczeniach pracownika. Chodzi np. o zapewnienie wyżywienia w cenie noclegu, ustalenie godziny przekroczenia granicy przy podróży zagranicznej, zapewnienie bezpłatnych przejazdów przez stronę zagraniczną.

W § 5 ust 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej wskazano, że w uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

Dokument ten może stanowić podstawę do pociągnięcia pracownika do daleko nawet idącej odpowiedzialności w razie, gdy pracodawca wykryje, że zawiera on nieprawdę. W skrajnych przypadkach możemy mówić wręcz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wyłudzeniem – niekiedy bardzo dużej – kwoty nienależnych świadczeń.

 

Warto więc wprowadzić do zapisów regulaminu wynagradzania:

  • wyraźne zobowiązanie do składania tego rodzaju oświadczeń po powrocie z każdej podróży służbowej,
  • jednoczesną informację dla pracowników, że oświadczenia będą wyrywkowo weryfikowane i w razie wykrycia nieścisłości pracownicy będą pociągani do odpowiedzialności.

Tego rodzaju zapisy regulaminowe związane z rozliczaniem podróży służbowych bezpiecznie może zastosować pracodawca z poza sfery budżetowej, jak i ze sfery budżetowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26144 )
Array ( [docId] => 26144 )