Zadaniowy czas pracy - wymogi formalne

Kategoria: Czas pracy
Data: 20-05-2013 r.

Wprowadzenie w danej firmie zadaniowego czasu pracy powinno nastąpić poprzez wprowadzenie stosownych zapisów do odpowiednich aktach wewnątrzzakładowych. Nie można dokonać tego w sposób dorozumiany. Tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Zapis o wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy powinien znaleźć się w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy, a jeśli ich nie ma w firmie - w obwieszczeniu. Ma on precyzyjnie wskazywać grupy zawodowe (stanowiska pracy) objęte tym system. Zadaniowy czas pracy nie może być więc wprowadzony jedynie w drodze czynności dorozumianych (np. przez faktyczne przystąpienie do wykonywania pracy w takim systemie), bez pisemnych ustaleń w odpowiednich aktach.

Z wyroku Sądu Najwyższego: W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją, albo miejscem wykonywania pracy czas pracy pracowników może być określony wymiarem ich zadań. Zadania tych pracowników powinny być ustalone w taki sposób, aby mogli oni je wykonać w ramach kodeksowych norm czasu pracy. Przepisy wymagają, aby zadaniowy czas pracy został wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy (wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 117/06, OSNP 2007/21-22/310).

Wzór zapisu w regulaminie pracy, dotyczącego zadaniowego systemu czasu pracy:

(…)

1. Pracownicy działu projektówobjęci są zadaniowym systemem czasu pracy.

2. Pracownikom, o których mowa w pkt 1, zadania do realizacji przydziela oraz termin ich realizacji określa bezpośredni przełożony.

3. Pracownicy, o których mowa w pkt 1, samodzielnie ustalają rozkład swojego czasu pracy w ramach obowiązujących ich norm czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień - w przypadku pełnego etatu) i z uwzględnieniem zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

4. Pracownicy objęci zadaniowym systemem czasu pracy potwierdzają obecność w zakładzie, wpisując na liście obecności obok daty symbol P (praca).

(...)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26146 )
Array ( [docId] => 26146 )