Polecanie pracownikom pracy w nadgodzinach

Kategoria: Czas pracy
Data: 19-04-2013 r.

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych dopuszczalne jest jedynie w trzech przypadkach określonych w Kodeksie pracy. W przepisach wewnątrzzakładowych warto dodatkowo ustalić reguły polecania pracownikom nadgodzin.

Praca w godzinach nadliczbowych możliwa jest jedynie w razie:

  • konieczności usunięcia awarii,
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, mienia lub środowiska oraz
  • wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy (przyjmuje się, że potrzeby te powinny być obiektywnie uzasadnione okolicznościami, nieoczekiwane i trudne do przewidzenia).

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że „szczególne potrzeby” pracodawcy to potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością (z uzasadnienia wyroku SN z 26 maja 2000 r. sygn. akt I PKN 667/99, OSNP 2001/22/662).

Uwaga! Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych może być pracownikowi wydane nawet w sposób dorozumiany. Wystarczy bowiem, że pracodawca nie sprzeciwi się i milcząco aprobuje fakt, że pracownik wykonuje pracę po ustalonych godzinach.

Podstawa prawna:

  • art. 151 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Janusz Stacki - Specjalista prawa pracy

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26114 )
Array ( [docId] => 26114 )