Weryfikacja godzin nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 16-04-2013 r.

Godziny nadliczbowe występują, gdy pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy (dobową bądź średniotygodniową w okresie rozliczeniowym) lub ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy (w systemach, w których występuje możliwość przedłużania dobowego wymiaru czasu pracy).

Weryfikacja przekroczenia dobowych norm czasu pracy następuje przez proste porównanie rozkładu czasu pracy pracownika, (czyli planu jego pracy) z ewidencją czasu pracy, (czyli z faktycznie przepracowaną liczbą godzin). Jeżeli w wyniku tego porównania okaże się, że pracownik pracował dłużej niż przewidziana dla niego dobowa norma czasu pracy lub w systemie równoważnym – przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, to w takiej sytuacji dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy (dobowego wymiaru) czasu pracy.

Przykład:

Pracownik wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy (czyli przez 8 godzin dziennie) od poniedziałku do piątku. W czwartek pracodawca polecił mu pracę przez 10 godzin, ponieważ dostarczono pilne zlecenie na wykonanie dodatkowych robót. W tym dniu pracownik przepracował więc 2 godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

Natomiast do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy:

  • praca wykonywana jest w dniu wolnym, zgodnie z przyjętym dla pracownika rozkładem czasu pracy lub

pracodawca nie rekompensuje pracownikowi odpowiednio pracy powyżej 8 godzin na dobę w ramach równoważnego czasu pracy.

 

Zdaniem SN:

Praca w dniu wolnym (art. 147 Kodeksu pracy) nie oznacza pracy w godzinach nadliczbowych, gdy pracownik nie pracował ponad normę wynikającą z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (wyrok SN z 8 marca 2013 r., sygn. akt II PK 204/12).

Podstawa prawna:

  • art. 151 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Piotr Wojciechowski, Kancelaria Prawa Pracy-Wojciechowski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26108 )
Array ( [docId] => 26108 )