Praca przez 40 godzin tygodniowo też może być pracą w nadgodzinach

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-11-2012 r.

Nawet w przypadku pracy przez średnio 40 godzin w tygodniu nie można jej rozkładać na 6 dni. Planowanie czasu pracy w ten sposób będzie planowaniem nadgodzin, co jest zabronione.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik powinien mieć tak zaplanowaną pracę, aby w tygodniu wypadało średnio 5 dni pracy. Oznacza to, że pracodawca może wyjątkowo zaplanować pracę przez 6 dni w tygodniu, przy założeniu że następnie pracownik będzie pracował przez 4 dni.

Praca w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy jest dopuszczalna z tych samych przyczyn co nadgodziny, czyli:

  • szczególnych potrzeb pracodawcy lub
  • prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Pracownikowi, który wykonywał pracę w 6. dniu tygodnia przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Taka rekompensata ma to na celu zapewnienie, że pracownik będzie miał odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy w tygodniu. Nie można zatem zastąpić tego dnia zapłatą wynagrodzenia wraz z dodatkiem.

Nie można stale planować 6-dniowego tygodnia pracy

Pracodawca nie może planować czasu pracy pracowników przez 6 dni w każdym tygodniu, gdyż zaplanuje w ten sposób nadgodziny. Działanie takie jest niedopuszczalne nawet jeżeli czas pracy będzie tak rozłożony, że pracownik średnio w okresie rozliczeniowym będzie pracował tygodniowo przez 40 godzin i pozornie pracodawca nie popełni błędu w planowaniu. Niemniej jednak wtedy nie będziemy mieć do czynienia z nadgodzinami dobowymi, ale nieudzielenie dnia wolnego spowoduje przekroczenie godzin średniotygodniowych. W związku z tym takie planowanie czasu pracy jest wadliwe.

 

Nie można polecać pracy w nadgodzinach bez ważnej przyczyny. Takie działanie jest sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy i może skutkować podjęciem działań przez Państwową Inspekcję Pracy, w tym stwierdzeniem, że zostało popełnione wykroczenie przeciwko prawom pracownika związanym z prawidłową organizacją czasu pracy, co jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

art. 22 § 1, art. 129 § 1, art. 151 § 1, art. 1511 § 1–2, art. 1513, 281 pkt 5 Kodeksu pracy

Autor: Tomasz Wardach

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25998 )
Array ( [docId] => 25998 )