Pracę w sobotę można zaplanować bez zmiany systemu czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 15-04-2013 r.

Nie ma przeszkód, aby wyznaczyć pracownikom dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy np. na czwartek 2 maja, planując w zamian pracę w sobotę 11 maja. Nie trzeba w tym celu zmieniać systemu czasu pracy, a jedynie rozkład czasu pracy.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie musi ustalać regulaminu.

System czasu pracy to przewidziany w przepisach Kodeksu pracy sposoby organizacji czasu pracy (np. podstawowy, równoważny itp.). Nie można go mylić z rozkładem czasu pracy na poszczególne dni.

Jeśli nie wskazano systemu czasu pracy w aktach wewnątrzzakładowych lub w umowach o pracę, pracowników obowiązuje system podstawowy. W tym systemie czasu pracy dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin a tygodniowa przeciętnie 40. Pozwala to pracodawcy w jednym tygodniu zaplanować pracownikom pracę przez 6 (także planując np. pracę w sobotę) dni a w kolejnym przez 4.

Ważne jest jedynie, aby zachować zasadę przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Nie można przewidzieć naruszania sztywnej 8-godzinnej normy dobowej (byłoby to zabronione planowanie nadgodzin). A zatem planując w jednym tygodniu 4 dni pracy, a w innym 6 (czyli planując pracę w sobotę) nie trzeba zmieniać systemu czasu pracy z podstawowego na inny.

Podstawa prawna:

art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta


Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26107 )
Array ( [docId] => 26107 )