Pracownik nie może stale pracować przez 6 dni w tygodniu

Kategoria: Czas pracy
Data: 04-03-2013 r.

Norma czasu pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy. Żaden rodzaj pracy nie uzasadnia stałego polecania zajęć przez 6 dni w tygodniu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik może świadczyć pracę przez przeciętnie 5 dni w tygodniu. Oznacza to, że musi mieć dwa dni wolne od pracy (najczęściej niedziele i inny dzień w tygodniu).

Praca w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy jest dopuszczalna z tych samych przyczyn co praca nadliczbowa, czyli:

  • szczególnych potrzeb pracodawcy lub
  • prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Pracownikowi, który wykonywał pracę w 6. dniu tygodnia przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Taka rekompensata ma to na celu zapewnienie, że pracownik będzie miał odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy w tygodniu. Nie można zatem zastąpić oddania tego dnia zapłatą wynagrodzenia wraz z dodatkiem.

Nie można stale planować 6-dnioego tygodnia pracy

Jak wynika z powyższego, nie jest dopuszczalne polecanie pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy bez ważnej przyczyny, a także wyznaczanie stałego rozkładu czasu pracy przewidującego pracę przez 6 dni w tygodniu.

Takie działanie jest sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy i może skutkować podjęciem działań przez Państwową Inspekcję Pracy, w tym stwierdzeniem, że jest zostało popełnione wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Nieudzielenie dla wolnego spowoduje przekroczenie godzin średniotygodniowych

Jak wynika z powyższego, jedyną formą rekompensaty pracy w 6. dniu tygodnia jest oddanie innego dnia wolnego od pracy. Gdyby pracodawca nie oddał takiego dnia wolnego, praca w dniu wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy spowoduje przekroczenie normy średniotygodniowej w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie i 100% dodatek za pracę przekraczającą normą średniotygodniową.

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, art. 129 § 1, art. 151 § 1, art. 1511 § 1–2, art. 1513, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Tomasz Wardach, Specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26083 )
Array ( [docId] => 26083 )