W 2013 roku wyższe diety za podróże służbowe

Kategoria: Czas pracy
Data: 04-02-2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2013 r.

Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na terytorium kraju (podróż krajowa) oraz poza jego granicami (podróż zagraniczna).

Dieta w krajowej podróży służbowej

W przypadku podróży krajowej dieta za dobę będzie wynosiła 30 zł. Należność oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej do powrotu po wykonaniu zadania służbowego. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje. Natomiast w przypadku podróży, która trwa od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety. Dieta w pełnej wysokości przysługuje w przypadku podróży służbowej przekraczającej 12 godzin.

Dieta nie przysługuje, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, a także za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika. Kwotę diety zmniejsza się odpowiednio o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie stanowi 25% diety, obiad – 50% i kolacja – 25%.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, co wynosi 6 zł. Nie dotyczy to przypadków, gdy na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Zwrot kosztów noclegu

Pracownikowi, który podczas podróży krajowej skorzystał z noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, pod warunkiem, że kwota za jedną dobę hotelową nie przekracza dwudziestokrotności stawki diety. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu, i który nie przedłożył rachunku przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (45 zł), pod warunkiem że nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

Etap legislacyjny: Czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Marta Grabowska-Peda, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26068 )
Array ( [docId] => 26068 )