W jednym zakładzie pracodawca może zastosować kilka systemów czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 06-05-2013 r.

Wprowadzenie w regulaminie nowego system czasu pracy nie wiąże się ze zmianą umów podwładnych. W większości przypadków nie jest on bowiem określany w tym dokumencie. Niemniej jednak w kilku sytuacjach pracodawca nie uniknie porozumień lub wypowiedzeń zmieniających.

System czasu pracy to grupa norm regulujących czas pracy danej kategorii pracowników. Przykładowo, w sys­temie podstawowym norma dobowa wynosi 8 godzin, norma tygodniowa – przeciętnie 40 godzin, a okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy.

Z kolei, w systemie równoważnym, można planować pracę na więcej niż 8 godzin na dobę – gdyż norma dobowa jest wydłużona do 12, 16 lub nawet 24 godzin. Norma średniotygodniowa jest taka sama jak w systemie podstawowym (przeciętnie 40 godzin). Natomiast okres rozliczeniowy zasadniczo nie powinien przekraczać miesiąca (z możliwością wydłużenia w niektórych przypadkach – maksymalnie do 4 miesięcy).

Wprowadzenie systemu czasu pracy

Systemy czasu pracy należy określić w regulaminie pracy (o ile pracodawca nie dokonał tego w układzie zbiorowym czy też obwieszczeniu jeżeli zatrudnia poniżej 20 osób). W jednym zakładzie pracy możliwe jest stosowanie kilku różnych systemów. W takim jednak przypadku należy pamiętać, że odmienne systemy dla poszczególnych podwładnych muszą być uzasadnione sytuacją i organizacją pracy. Zróżnicowanie nie może ponadto prowadzić do dyskryminacji niektórych pracowników w stosunku do pozostałych zatrudnionych.

Uwaga! Zróżnicowanie systemów czasu pracy w ramach tego samego działu nie jest możliwe. Trudno na przykład o uzasadnienie dla wprowadzenia systemu równoważnego dla części pracowników działu obsługi klienta, podczas gdy inni pracownicy na identycznych stanowiskach pracują w systemie podstawowym.

Jeżeli pracodawca wprowadził w regulaminie nowy system czasu pracy, nie musi dokonywać wypowiedzeń warunków umów o pracę. System czasu pracy nie jest bowiem elementem umowy o pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Dotyczą one systemu pracy weekendowej i skróconego tygodnia pracy, które wprowadza się właśnie w umowach o pracę.

Podstawa prawna: art. 135–150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Monika Frączek

Iwona Jaroszewska-Ignatowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26134 )
Array ( [docId] => 26134 )


Array ( [docId] => 26134 )