Zadaniem do wykonania nie może być osiągnięcie rezultatu ekonomicznego

Kategoria: Czas pracy
Data: 17-01-2014 r.

Zatrudniając pracownika w zadaniowym czasie pracy trzeba jasno i precyzyjnie określić mu zadania do wykonania. Zadania te można planować, sporządzając np. plany pracy na dany tydzień (okres rozliczeniowy itd.).

Nie wystarczy, gdy pracodawca wręczy pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy tylko ogólnie sformułowany zakres obowiązków. Wykonanie zadań można zaś kontrolować za pomocą sporządzanych przez pracownika raportów.

Zadaniem do wykonania nie może być osiągnięcie określonego rezultatu ekonomicznego. Można więc np. wyznaczyć pracownikowi jako zadanie odbycie z potencjalnymi klientami w każdym miesiącu określonej liczby spotkań, których celem jest prezentacja produktów firmy według ustalonego schematu i dążenie do zdobywania nowych zamówień, ale już nie - zdobycie określonej liczby zamówień w tym okresie lub wypracowanie określonej wartości sprzedaży. Byłoby to bowiem przerzucenie na pracownika części ryzyka związanego z prowadzeniem przez pracodawcę działalności gospodarczej, co jest niedopuszczalne w ramach stosunku pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Istotą zadaniowego czasu pracy jest wyznaczenie pracownikowi zadań do wykonania. Określenie tych zadań musi być precyzyjne, skonkretyzowane, a ich zakres nie może podlegać zmianom w zależności od sytuacji na rynku sprzedaży i rynku usług. Zasadniczo nie jest dopuszczalne w ramach zadaniowego czasu pracy wyznaczenie osiągnięcia określonego rezultatu ekonomicznego, jako elementu przeliczeniowego czasu pracy. Takie określenie zadań jest sprzeczne z istotą stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2006 r., I PK 117/06).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33280 )
Array ( [docId] => 33280 )


Array ( [docId] => 33280 )