Dodatek motywacyjny przysługuje także po zmianie stanowiska służbowego

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 02-08-2013 r.

Wyznaczenie żołnierza zawodowego na nowe stanowisko służbowe oznaczone inną niż dotychczas specjalnością wojskową nie powoduje automatycznie utraty uprawnień do dodatku motywacyjnego. Odebranie żołnierzowi tego składnika uposażenia sprzeczne by było z jego celem.

Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych przyznaje się dodatek motywacyjny. Przysługuje on za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

Zdobywanie klasy kwalifikacyjnej jest procesem długotrwałym. Jest to okres, w którym żołnierz zawodowy uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, co potwierdza egzamin. Dlatego wraz z zachowaniem (posiadaniem) klasy kwalifikacyjnej uzyskanej na uprzednio zajmowanym stanowisku służbowym żołnierz zawodowy zachowuje również uprawnienie do związanego z uzyskaną klasą kwalifikacyjną dodatku motywacyjnego, pomimo że został wyznaczony na stanowisko służbowe oznaczone inną specjalnością wojskową.

Oznacza to, że wraz z wyznaczeniem na stanowisko służbowe o innej specjalności wojskowej żołnierz zawodowy nie traci automatycznie uzyskanej wcześniej klasy kwalifikacyjnej, lecz nadal ją posiada (do chwili potwierdzenia lub utraty). Inna interpretacja ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych była by niezgodna z istotą dodatku. Na tę kwestię zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 maja 2013 r. (I OSK 3024/12). W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że dodatek motywacyjny, zgodnie z jego nazwą, powinien mieć rzeczywiście charakter motywacyjny.

Przyjęcie innej wykładni przepisu art. 80 ust. 1a ustawy doprowadziłaby do sytuacji, w której dodatek motywacyjny nie spełniałby celu, dla którego został wprowadzony, gdyż żołnierz, któremu przyznano dodatek motywacyjny, z chwilą przeniesienia na nowe stanowisko służbowe byłby, co do zasady, pozbawiany prawa do przedmiotowego świadczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26247 )
Array ( [docId] => 26247 )