Udział w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej – zwolnienie od pracy czy urlop?

Kategoria: Grupy zawodowe
Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 25-06-2020 r.

Pytanie: Czy na czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 21 dni zwolnienia od pracy, czy powinien skorzystać w tym celu z dodatkowego urlopu wypoczynkowego (przysługującego mu w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym)?

Odpowiedź: Na czas turnusu rehabilitacyjnego pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy.

Do 21 dni w roku – na udział w turnusie rehabilitacyjnym

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Podstawą udzielenia powyższego zwolnienia jest wniosek lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania.

Niepełnosprawny ma też prawo do dodatkowego urlopu

Niezależnie od powyższego zwolnienia od pracy, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Uwaga: Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy udzielonego w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Pracodawca udziela zwolnienia od pracy

Przepisy nie uzależniają możliwości skorzystania ze zwolnienia od pracy od uprzedniego wykorzystania przez pracownika dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli więc pracownik został skierowany na turnus rehabilitacyjny, to pracodawca powinien udzielić mu na ten cel zwolnienia od pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41176 )
Array ( [docId] => 41176 )