Każda formacja zmilitaryzowana ma własną procedurę dyscyplinarną

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 22-08-2013 r.

Pragmatyki służbowe zawierają szczegółowe unormowania trybu postępowania dyscyplinarnego. Ich znajomość ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, ponieważ skutkiem przeprowadzenia tej procedury może być nawet zwolnienie ze służby.

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy była przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych. Dotyczą one wielu istotnych kwestii. Poniżej zaprezentowane są te najważniejsze.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2011 r., I OPS 4/10

Postępowanie wszczęte przed właściwą komisją dyscyplinarną na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jest postępowaniem dyscyplinarnym i na orzeczenie kończące to postępowanie w drugiej instancji stronie służy skarga do sądu administracyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2013 r., I OSK 2507/12

Upływ okresu 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego skutkuje tym, że postępowania dyscyplinarnego nie można wznowić niezależnie od okoliczności. Nie jest to możliwe nawet w przypadku uniewinniającego wyroku sądu karnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2013 r., I OSK 1605/12

Nieprawidłowe jest założenie komendanta policji, zgodnie z którym termin przedawnienia dla poszczególnych przewinień dyscyplinarnych, zarzucanych funkcjonariuszowi, powinien być liczony jako czyn ciągły od jednej daty. Każde z przewinień dyscyplinarnych jest bowiem samodzielnym czynem i termin przedawnienia powinien być liczony dla każdego z nich z osobna.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2013 r., I OSK 1219/12

Stosownie do art. 135p ust. 1 ustawy o Policji w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, m.in. w kwestii doręczenia orzeczeń dyscyplinarnych. Doręczenie orzeczenia dyscyplinarnego telefaksem nie spełnia wymogu określonego w art. 128 § 1 kpk i nie można od tego momentu liczyć terminu do wniesienia odwoływania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 listopada 2012 r., II SA/Wa 949/12

Postępowanie dyscyplinarne w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej zostało ukształtowane na wzór postępowania sądowego, w którym rzecznik dyscyplinarny pełni rolę podobną do oskarżyciela publicznego, a komisje dyscyplinarne do sądu.

Leszek Jaworski

Orzeczenia NSA, służby mundurowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26262 )
Array ( [docId] => 26262 )


Array ( [docId] => 26262 )