Dyżur samorządowca w niedzielę zasadniczo bez dnia wolnego

Kategoria: Grupy zawodowe
Autor: Joanna Kaleta
Data: 28-04-2016 r.

Jeżeli pracownik samorządowy będzie jedynie dyżurował w domu „pod telefonem”, z tytułu takiego dyżur nie przysługuje mu, co do zasady, żadna rekompensata.

Dyżur polega na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę oraz na ewentualnym wykonywaniu w tym czasie pracy, dla której dyżur został ustalony. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli w czasie dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, a jedynie dyżurował. 

Za czas pełnienia dyżuru w domu tzw. „dyżuru na telefon”, co do zasady, pracownikowi nie przysługuje żadna rekompensata. Jeżeli wiec domowy dyżur wskazanego w pytaniu pracownika polegać będzie jedynie na pozostawaniu w gotowości do wykonywania pracy, pracownikowi nie będzie się należeć  z tego tytułu dzień wolny, również gdy dyżur odbywać się będzie w niedziele.  Jeżeli jednak podczas dyżuru pracownik zostanie wezwany do pracy, trzeba mu taką pracę zrekompensować.

Ustawa o pracownikach samorządowych reguluje jedynie rekompensatę pracy nadliczbowej pracowników samorządowych. Nie normuje natomiast kwestii związanych z pracą w niedziele i święta tej grupy pracowników. A zatem do pracowników samorządowych w zakresie dotyczącym pracy w niedziele i święta znajdą zastosowanie przepisy art. 151[11] Kodeksu pracy.

Więcej na ten temat można przeczytać w marcowym numerze „Aktualności kadrowych”.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38984 )
Array ( [docId] => 38984 )