Contracting nową opcją zatrudnienia

Kategoria: HR
Autor: Kulik Katarzyna
Data: 28-06-2012 r.

Zmiany na współczesnym rynku pracy wymagają coraz bardziej elastycznych form zatrudnienia. Tradycyjna umowa o pracę coraz częściej zastępowana jest różnego rodzaju umowami cywilno-prawnymi. Nowością w ostatnim czasie jest tzw. contracting. Czym jest i na czym tak właściwie polega?

Contracting czyli umowa kontraktowa

Contracting to nic innego jak zawarcie umowy na wykonanie konkretnego zadania. Czym zatem różni się od umowy o dzieło czy umowy zlecenia? Zadanie, określone w umowie kontraktowej, z reguły realizowane jest zdalnie. Ponadto umowa kontraktowa zawierana jest z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą, podczas gdy umowa o dzieło czy umowa zlecenie zazwyczaj zawierana jest z osobami fizycznymi.

Pod względem formalnym contracting niezbyt różni się od innych umów cywilnoprawnych. W ramach umowy kontraktowej zostaje wyraźnie określony zakres kontraktu, sposób rozliczenia się z wykonanego projektu, koszt związany z jego wykonaniem, jak też okres, w którym ma być zrealizowany zlecony projekt. W przypadku contractingu, tak samo jak w przypadku innych umów cywilnoprawnych, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop ani zwolnienie lekarskie.

Jak wycenić swoją pracę

Decydując się na contracting, zwykle będziesz musiał wyceniać swoją pracę. Jak to zrobić w rzetelny sposób? Musisz przede wszystkim wziąć pod uwagę tzw. koszty dodatkowe, które nie będą bezpośrednio związane z wykonywanym zleceniem. Koszty prowadzenia własnej firmy, koszty eksploatacji materiałów biurowych, a nawet koszty wynajmu biura również muszą zostać uwzględnione w wycenie konkretnego projektu.

Pamiętaj o tym, aby później nie okazało się, że osiągnięte zyski pozwolą Ci jedynie na pokrycie kosztów związanych z konkretnym projektem, a nie z Twoją ogólną działalnością. Przecież nie chcesz pracować za darmo, a tym bardziej dokładać do własnej firmy.

Czy contracting jest dla każdego

Umowy kontraktowe wydają się idealną formą zatrudnienia, dają pełną swobodę i elastyczność w realizacji zadania. Jednak wbrew pozorom nie każdy może pracować na podstawie tego rodzaju umowy.

Osoba decydująca się na umowę kontraktową, musi wykazać się pełna odpowiedzialnością za powierzone zadania. Większość umów tego rodzaju obarczonych jest karą umowną za niewywiązanie się z kontraktu. Dlatego też ten rodzaj umów przeznaczony jest dla osób o wysokiej samodyscyplinie i zdolnościach organizacyjnych. Lekkoduch nieprzywiązujący uwagi do rzetelnego wywiązania się z zawartego kontraktu nie tylko nie osiągnie zamierzonych zysków, ale również może ponieść poważne straty wynikające z obowiązujących go w umowie klauzul.

Umowa kontraktowa to jedna z elastyczniejszych form zatrudnienia. Gwarantuje pełną swobodę w realizacji powierzonego kontraktu. Z drugiej strony zaś w głównej mierze opiera osiągnięte efekty na zaangażowaniu realizatora. Przeznaczona jest głównie dla właścicieli firm, którzy rzetelnie prowadzą swój biznes.

Kulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26432 )
Array ( [docId] => 26432 )