Czym jest derekrutacja

Kategoria: HR
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 22-06-2012 r.

Derekrutacja jest zjawiskiem negatywnym i sprowadza się do redukcji zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Najczęściej spowodowana jest chęcią lub potrzebą obniżenia kosztów działalności bądź ograniczeniem skali jej działania. Swoim zasięgiem obejmować może wszystkie szczeble przedsiębiorstwa, od kadry zarządzającej po pracownika fizycznego.

Derekrutacja

Derekrutacja jest związana ze zwolnieniami, których przyczyny mogą być różne i niekoniecznie muszą wynikać z problemów finansowych przedsiębiorstwa. Proces ten, jako zjawisko negatywne, pociąga za sobą spore konsekwencje dla przedsiębiorstwa, dlatego musi być poprzedzone wykonaniem dokładnego planu działania.

Musi zawierać analizę efektywności poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz każdego pracownika. Zapobiegnie to zwolnieniu kluczowych dla firmy osób lub za dużej redukcji w wybranych oddziałach.

Przyczyny derekrutacji są następujące:

  • nadwyżki pracowników,
  • zmiana struktury organizacji,
  • mała efektywność osób zatrudnionych,
  • zmiany profilu działalności,
  • zastąpienie pracowników rozwiązaniami technologicznymi,
  • potrzeba redukcji kosztów.

Negatywne następstwa

Derekrutacja przez pracowników jest odbierana głównie negatywnie. Dlatego też oczywiste jest powstawanie po jej przeprowadzeniu problemów.

Najczęściej pojawiające się niekorzystne następstwa przedstawiają się następująco:

  • pogorszenie zewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa, co może utrudnić pozyskanie specjalistów oraz odbić się na postrzeganiu firmy przez klientów,
  • spadek morale pracowników i obniżenie efektywności wykonywanej pracy, może spowodować to potrzebę kolejnych zwolnień,
  • utrata kluczowych pracowników i zmniejszenie przewagi nad konkurencją może odbić się na zyskach przedsiębiorstwa.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26416 )
Array ( [docId] => 26416 )