Informacje w kwestionariuszu osobowym dla pracownika

Kategoria: HR
Data: 24-01-2013 r.

Zatrudnienie pracownika to proces niezwykle sformalizowany. Jednym z warunków jego prawidłowego przeprowadzenia jest uzupełnienie odpowiednich kwestionariuszy. Obecnie funkcjonują dwa kwestionariusze osobowe (stosownie do etapu jakim znajduje się proces naboru). Kwestionariusz przeznaczony dla już zatrudnionego jest uzupełnieniem wcześniejszego, przedłożonego ubiegającego się o pracę.

Na etapie rekrutacji pracodawca może żądać od kandydata złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego zawierającego następujące dane:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Co niezwykle istotne innych niż wymienione powyżej informacje można żądać od kandydata do pracy tylko wówczas, gdy obowiązek ich uzyskania wynika z odrębnych przepisów.

Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest opublikowany w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, jednak pracodawca może też posługiwać się swoim wzorem kwestionariusza, jednak zawierającego wyłącznie te dane, których uzyskanie od kandydata jest dopuszczalne.

Po zatrudnieniu pracodawca ma prawo żądać od pracownika – niezależnie od danych osobowych uzyskanych na etapie naboru – podania:

  • innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego (RCI PESEL),

- a także innych danych , jeżeli obowiązek ich uzyskania wynika z odrębnych przepisów. Pomocniczy wzór kwestionariusza dla pracownika jest opublikowany w rozporządzeniu.

Rafał Styczyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26626 )
Array ( [docId] => 26626 )