Jak mierzyć kompetencje zawodowe

Kategoria: HR
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 14-06-2012 r.

Sprawdzenie kompetencji zawodowych pozwala ocenić, w jakim stopniu dany pracownik będzie skuteczny w realizacji powierzonych mu zadań. Pozwala również na upewnienie się, czy osiągnie oczekiwane od niego wyniki.

Różne podejścia

Chcąc zbadać kompetencje pracownika, nie zawsze jesteśmy w stanie nieustannie go obserwować. Ponadto jest to zachowanie niepożądane, ponieważ może wzbudzić u pracowników przeświadczenie, że są ciągle obserwowani. Skutkować to będzie obniżeniem jakości wykonywanej pracy.

Niekorzystnych dla pracodawcy sytuacji można uniknąć stosując testy oraz metody badania kompetencji zawodowych. Obecnie najpopularniejsze są dwie metody oceniania kompetencji.

Pierwszą z nich jest nadzorowanie badanego pracownika na jego stanowisku pracy. Badanie to przeprowadzane jest przez bezpośredniego przełożonego lub współpracowników, jednak tego drugiego sposobu nie należy nadużywać. Kontrola przez osobę o analogicznej pozycji w pracy spowoduje obniżenie samooceny badanego pracownika. Miarodajność oceny kompetencji może również zostać zaburzona przez osobiste utarczki między pracownikami.

Druga z metod polega na samoocenie dokonywanej przez konkretnego pracownika. Zazwyczaj dostaje on wtedy odpowiednio sformułowany kwestionariusz. Pozwala on pracownikowi na ocenę swojej pracy na podstawie posiadanego doświadczenia. Metoda ta stosowana jest najczęściej przy określaniu potrzeb rozwojowych oraz w analizach okresowych postępów badanego.

Testy kompetencji

Innym sposobem mierzenia kompetencji zawodowych jest przeprowadzenie testów kompetencji. Składają się one z pytań zawierających opis sytuacji wraz z kilkoma możliwościami rozwiązania do wyboru. Udzielone odpowiedzi pozwalają ocenić obecny poziom posiadanych kompetencji.

Pracownicy mogą zostać poddani także testom polegającym na zaaranżowaniu spotkania między nimi a osobami prowadzącymi badanie. Podczas takiego spotkania wykonują oni serie ćwiczeń i zadań. Skonstruowane są one tak, aby pozwolić na wykazanie się każdemu z badanych. Wyniki interpretowane są zazwyczaj w odniesieniu do skal szacunkowych.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26399 )
Array ( [docId] => 26399 )