Jak właściwie czytać oferty pracy

Kategoria: HR
Autor: Kulik Katarzyna
Data: 31-07-2012 r.

Poszukując nowej pracy z pewnością czytasz wiele ogłoszeń o wolnych stanowiskach. Bardzo często pojawiają się w nich hasła, które tylko pozornie są dla Ciebie oczywiste. Co jednak pracodawca miał na myśli, pisząc „zorientowany na wyniki” i na jakich zasadach naliczane jest „wynagrodzenie wynikowe”? Jak właściwie czytać oferty zatrudnienia, aby znaleźć idealną pracę?

Dyspozycyjny i dynamiczny

Przeglądając ogłoszenia o pracę, bardzo często znajdziesz w nich wymagania pracodawców dotyczące cech osobowych idealnego kandydata na dane stanowisko. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się: dyspozycyjność, dynamiczność (na przemian z kreatywnością) i elastyczność.

Pracodawcy poszukują najczęściej pracowników pełnych energii do pracy. Zmieniające się trendy na rynku branżowym, jak również na rynku pracy zmuszają również właścicieli firm do dokonywania modyfikacji w swoich przedsiębiorstwach. Kreatywność oraz zdolność elastycznego przystosowania się do zmian z pewnością ułatwią samemu pracodawcy, jak też pracownikowi adaptację do koniecznych modyfikacji. Poza tym pracodawcy nade wszystko cenią sobie pracowników wysoko zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. Dosyć duża dyspozycyjność z pewnością będzie sprzyjać odpowiedniemu poświęceniu się pracy zawodowej.

Umiejący pracować w zespole

Umiejętność współpracowania z innymi pracownikami w zespole jest – wbrew pozorom – bardzo ważną kwestią dla każdego pracodawcy. W większości zawodów wiele obowiązków wymaga współpracy z innymi. Dlatego też każdy kandydat powinien potrafić nawiązywać pozytywne relacje ze swoimi współpracownikami.

Poza tym niezwykle cenną umiejętnością jest zdolność osiągania kompromisów w sytuacjach konfliktowych. Oczywiste jest, że nie zawsze będziesz się zgadzał ze zdaniem swoich kolegów z pracy. Jednak mądre wypracowanie wspólnego stanowiska przyniesie Wam wymierne korzyści. Dlatego pamiętaj, że umiejący pracować w zespole to nie ten, który potrafi komunikować się z innymi, ale ten, który potrafi wspólnie z innymi wypracowywać strategie działania oraz rozwiązywać konfliktowe sytuacje.

Wynagrodzenie wynikowe, prowizyjne, uznaniowe

Czytając ogłoszenie o pracę, z pewnością nie znajdziesz jasno określonej wysokości oferowanego wynagrodzenia. Bardzo często, zamiast konkretnych kwot, pracodawcy stosują szereg określeń opisujących zasady rozliczania z pracownikiem.

W części ofert możesz znaleźć wzmianki o wynagrodzeniu wynikowym, prowizyjnym czy uznaniowym. W takim przypadku rozliczanie z pracownikiem może wyglądać dwojako. Z jednej strony może składać się z podstawowego wynagrodzenia, które będzie uzupełnione dodatkową premią z tytułu realizacji założonych wcześniej celów zawodowych (np. planów sprzedaży). Z drugiej zaś może w pełni opierać się jedynie na rozliczeniu zależnym od osiągniętych wyników.

Dlatego też, aby rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat, powinieneś podczas rozmowy kwalifikacyjnej wprost zapytać pracodawcę o zasady rozliczania z pracownikiem. Określenie tej kwestii na podstawie jedynie treści ogłoszenia często jest niemożliwe.

Ogłoszenia o pracę zawierają wiele haseł dotyczących wymagań wobec pracownika i zasad naliczania wynagrodzenia. Część z nich może być dla Ciebie zrozumiała. Jeżeli jednak jakiekolwiek określenie budzi Twoją wątpliwość, podczas rozmowy kwalifikacyjnej poproś potencjalnego pracodawcę o wyjaśnienie znaczenia. W ten sposób unikniesz w przyszłości ewentualnych konfliktów i rozczarowań.

Kulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26485 )
Array ( [docId] => 26485 )