Testy psychologiczne w procesie rekrutacji pracowników

Kategoria: HR
Data: 02-02-2013 r.

Testy to popularne narzędzia diagnostyczne w procesie selekcji potencjalnych pracowników – pozwalają bowiem na uzyskanie dokładnych i wymiernych informacji o kandydatach w krótkim czasie. Nie zawsze jednak ich zastosowanie jest możliwe.

Testy wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji pracowników można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: testy psychometryczne oraz testy wiedzy.

Testy wiedzy

Jak sama nazwa sugeruje, testy wiedzy są najczęściej wykorzystywane w rekrutacji na stanowiska, których istotą jest unikalna wiedza specjalistyczna posiadana przez kandydata. Mierzą one nie tylko poziom posiadanej wiedzy merytorycznej, ale również umiejętność jej wykorzystywania w różnych sytuacjach, zwłaszcza zawodowych. Testy te zazwyczaj są konstruowane przez ekspertów w danej dziedzinie. Wypełnione testy powinny być również przez nich weryfikowane, gdyż Specjalista HR nie zawsze jest w stanie właściwie ocenić poprawność uzyskanych odpowiedzi. Do testów wiedzy możemy zaliczyć:

 • testy merytoryczne badające np. poziom znajomości określonych przepisów,
 • testy językowe w formie ustnej i pisemnej pozwalające na weryfikację deklarowanego poziomu znajomości języków obcych,
 • testy praktycznych umiejętności weryfikujące np. poziom znajomości i umiejętność praktycznego wykorzystywania określonych programów informatycznych czy obsługi urządzeń.

Testy psychometryczne

Są najczęściej wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych na stanowiska, na których o właściwym dopasowaniu kandydata świadczą przede wszystkim jego naturalne zdolności, cechy osobowości oraz prezentowane zachowania.

Wśród testów psychometrycznych możemy wyróżnić:

 • kwestionariusze osobowości (nazywane również kwestionariuszami lub inwentarzami psychologicznymi) służące diagnozie cech osobowości i temperamentu oraz określeniu stylu reagowania czy sposobu zachowania kandydata w określonych sytuacjach, stylu relacji z otoczeniem czy skłonności do reakcji emocjonalnych; pozwalają one na uzyskanie odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: czy kandydat ma predyspozycje do efektywnej pracy w grupie czy też preferuje pracę indywidualną?, jak reaguje w sytuacjach stresowych?, jaki jest jego styl zarządzania?, w jaki sposób podchodzi do rozwiązywania problemów? itp.

Badając kandydatów przy wykorzystaniu kwestionariuszy osobowości pamiętaj, że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi – wynik określa bowiem profil cech osoby, który może być uznany za preferowany, adekwatny czy przydatny w konkretnym miejscu pracy lub nie.

 • testy umiejętności (nazywane również testami zdolności umysłowych) służące ocenie określonych zdolności kandydata; wyniki testów umiejętności są interpretowane na podstawie porównania wyniku uzyskanego przez daną osobę do wyników uzyskanych przez grupę porównawczą - ich interpretacja odnosi się więc do jasno określonych norm pozwalających na ocenę dopasowania kandydata do wymogów danego stanowiska; wśród testów umiejętności najczęściej stosuje się:
  - analizę danych liczbowych pozwalającą na ocenę umiejętności analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów liczbowych,
  - analizę danych słownych
  badającą umiejętność rozumienia, oceny, logicznego myślenia oraz wnioskowania na podstawie informacji tekstowych,
  - test badający wyobraźnię przestrzenną
  , który pozwala ocenić umiejętność analizowania i przekształcania figur geometrycznych w przestrzeni,
  - analizę i rozumienie diagramów
  badającą zdolność odkrywania logicznych zasad rządzących sekwencjami symboli i diagramów;
 • testy badające poziom inteligencji (np. Test Ravena) są coraz rzadziej stosowane w procesie selekcji potencjalnych pracowników, gdyż budzą wiele kontrowersji - w odróżnieniu od kwestionariuszy osobowości, dzielą one kandydatów na bardziej lub mniej inteligentnych, podczas gdy nie dowiedziono bezpośredniego wpływu poziomu inteligencji na skuteczność pracownika w codziennej pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Przy testach inteligencji wpisałabym dodatkowo APIS. Myślę, że ważną rolę w niektórych rekrutacjach odgrywają stress testy, można o nich przeczytać TU

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26627 )
Array ( [docId] => 26627 )