Umowa szkoleniowa z pracownikiem

Kategoria: HR
Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy, przysługuje urlop szkoleniowy. Jego wymiar zależy od celu w jakim jest udzielany. Zgodę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika pracodawca wyraża przede wszystkim poprzez podpisanie stosownej umowy z pracownikiem, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy jest udzielany po złożeniu odpowiedniego wniosku przez pracownika. Wynika to z konieczności odpowiedniego zakomunikowania pracodawcy chęci podnoszenia kwalifikacji. Pracodawca musi wyrazić na zgodę nasz szkolenie, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie przysługującego na taką okoliczność urlopu szkoleniowego. Inaczej będzie, jeśli to pracodawca zainicjuje podnoszenie kwalifikacji przez pracownika.

Podnoszenie kwalifikacji powinno być zakończone określonym rodzajem egzaminu.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Jeżeli urlop szkoleniowy udzielany jest ze względu na przystąpienie pracownika do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, to jego wymiar określony jest na 6 dni.

Natomiast w przypadku, gdy urlop udzielany jest ze względu na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego, to urlop szkoleniowy wynosi 21 dni.

Co istotne, pracodawca może udzielić pracownikowi - według własnego uznania - więcej dni urlopu szkoleniowego, a nawet partycypować w kosztach uzyskania danych kwalifikacji.

Umowa szkoleniowa

Zgodę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, a co za tym idzie również udzielenie urlopu szkoleniowego w obowiązującym wymiarze wyraża pracodawca przede wszystkim poprzez podpisanie stosownej umowy z pracownikiem. Należy jednak pamiętać, że podpisanie takiej umowy jednak nie jest obowiązkowe.

W umowie szkoleniowej można zawrzeć ewentualne ustalenia co do udziału pracodawcy w kosztach podnoszenia kwalifikacji oraz ewentualnego zobowiązania pracownika do przepracowania określonego czasu po zakończeniu nauki pod rygorem zwrotu poniesionego nakładu finansowego przez pracodawcę (tzw. umowa lojalnościowa). Co ważne - ustalenia takiej umowy nie mogą być mniej korzystne niż przepisy kodeksu pracy.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26606 )
Array ( [docId] => 26606 )