Wypadek w pracy – definicja i procedura

Kategoria: HR
Data: 28-12-2012 r.

Jakie zdarzenie nazywane jest wypadkiem w pracy i jakie są obowiązki pracodawcy, gdy nastąpi. O tym poniżej.

Definicja ciężkiego wypadku przy pracy

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku.

 

Procedury

Pracownik, który uległ wypadkowi w czasie pracy, na ile to możliwe, powinien niezwłocznie powiadomić o wypadku swojego przełożonego.

Z kolei obowiązkiem pracodawcy, jest:

  • natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanemu (poszkodowanym),
  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia, powołanie zespołu, który ustali przyczyny i okoliczności wypadku w ustawowym terminie (14 dni),
  • zastosowanie środków, które wyeliminują/ograniczą zagrożenie oraz zapobiegną podobnym wypadkom w przyszłości.

Pracodawca powinien ponadto prowadzić rejestr wypadków przy pracy (art. 234 § 3 kp) oraz każdorazowo przechowywać protokół powypadkowy oraz pozostałą dokumentację  przez 10 lat od zdarzenia.

 

Szczegóły na temat obowiązków pracodawcy w zakresie: zawiadomienia o wypadku, zabezpieczenia miejsca wypadku, analizy przyczyn zdarzenia oraz stosowania środków zapobiegawczych, powołania, składu i zadań zespołu powypadkowego, sporządzania protokołu powypadkowego oraz rejestru wypadków przy pracy – znajdują się w publikacji pt: Wzorcowa procedura powypadkowa, autorstwa Przemysława Ł. Siemiątkowskiego, prawnika specjalizującego się w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

oprac.: H. K.

źródło: Przemysław Ł. Siemiątkowski, Wzorcowa procedura powypadkowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26620 )
Array ( [docId] => 26620 )