Za konflikty w pracy – zwolnienie

Kategoria: HR
Data: 28-12-2012 r.

Konfliktowość, naruszanie zasad współżycia społecznego – nawet po godzinach pracy– może być podstawą do wręczenia pracownikowi zwolnienia – tak zdecydował Sąd najwyższy.

 Jarosław B., członek władz organizacji związkowej w swojej firmie, pobił dwóch kolegów z pracy. Zdarzenie miało miejsce poza firmą i po godzinach pracy. Pracodawca wręczył Jarosławowi B. zwolnienie, w którym uzasadnił swoją decyzję rażącym naruszeniem zasad współżycia społecznego, do czego zalicza się m.in. wszczynanie konfliktów.

Stwierdził, że postępowanie danego pracownika w sposób ciężki naruszało porządek i atmosferę w miejscu pracy, zasady współżycia społecznego oraz zagrażało bezpieczeństwu innych zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Jarosław B. odwołał się do sądu pracy, podważając przyczynę zwolnienia. Spór rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok SN z 9 lipca 2008 r., I PK 2/08).

 

Wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska pracodawcy. Stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę była prawdziwa i konkretna, zaś naruszenie zasad współżycia społecznego może być samoistną przyczyną zwolnienia – także w przypadku szczególnie chronionego działacza związkowego.

W orzeczeniu dodał, że zgodnie z art. 100 § 2 pkt 6 kodeksu Pracy, pracownik musi przestrzegać norm współżycia społecznego – nie tylko w miejscu zatrudnienia, ale także poza miejscem i czasem pracy. Powinien zatem zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu (poza zakładem pracy) powstrzymać się od wszelkich konfliktowych zachowań, które mogą zakłócić dobrą atmosferę i prawidłową współpracę między pracownikami.

Ważne

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, jest przestrzeganie w zakładzie pracy i poza nim zasad współżycia społecznego.  Do naruszenia norm dochodzi m. in., gdy pracownik:

  • wszczyna konflikty ze współpracownikami,
  • używa wobec nich słów obraźliwych lub wulgarnych,
  • kieruje pod adresem innych pracowników groźby karalne (np. straszy pobiciem),
  • prowokuje bójkę z innymi pracownikami,
  • wymusza na współpracownikach wykonywanie za niego pracy, itp.

Warto przypomnieć o tym mniej subordynowanej części swojej załogi, skutecznie temperując jej konfliktowe zapędy, żeby uniknąć konieczności wręczania np. fachowym, acz temperamentnym pracownikom, zwolnień.

 

oprac.: H. K.

źródło.: Za wszczynanie konfliktów - i to nawet „po godzinach” - wypowiedzenie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26621 )
Array ( [docId] => 26621 )