Ewidencja księgowa inwentaryzacji

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 23-11-2016 r.

Różnice inwentaryzacyjne do czasu ich rozliczenia ujmuje się na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”. Można także użyć odrębnego konta zespołu 2, np. 241 „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych”. Ze względu na to, że niedobory i nadwyżki ewidencjonuje się osobno, najczęściej instytucja kultury stosuje odpowiednią analitykę (np. konto 241-1 „Rozliczenie niedoborów”, konto 241-2 „Rozliczenie nadwyżek”).

W księgach rachunkowych ujawnienie niedoboru ujmuje się zapisem:

 • Wn 241 „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych” (analitycznie: „Rozliczenie niedoborów”),
 • Ma odpowiednie konto składnika majątku, w którym  ujawniono niedobór (np. 300 „Materiały”, 010 „Środki trwałe”, 100 „Kasa)”.

Natomiast ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się następująco:

 • Wn odpowiednie konto składnika majątku, w którym ujawniono nadwyżkę (np. 300 „Materiały”, 010 „Środki trwałe”, 100 „Kasa”),
 • Ma 241 „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych” (analitycznie: „Rozliczenie nadwyżek”)
Przykład:

Instytucja kultury przeprowadziła inwentaryzację należności w drodze potwierdzenia sald na 20 grudnia 2016 r. Należności ustalono na kwotę 4.280 zł. Kontrahent 25 grudnia 2016 r. zapłacił 3.000 zł. Ze względu na to, że kontrahent dokonał częściowej zapłaty, to na dzień bilansowy trzeba o kwotę tej zapłaty pomniejszyć kwotę należności. W bilansie instytucja kultury wykaże wartość należności w wysokości 1.280 zł.

Do wyceny, rozliczenia i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych należy przyjąć ceny poszczególnych składników majątku z ewidencji księgowej. Niedobory instytucja kultury wycenia następująco:

 • rzeczowe składniki majątku trwałego – według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego – w cenie nabycia (ewentualnie zakupu) lub koszcie wytworzenia, środki pieniężne – w wartości nominalnej.

Nadwyżki wycenia następująco:

rzeczowe składniki majątku trwałego i obrotowego – według cen ewidencyjnych na podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej ich nabycia lub wytworzenia, a w przypadku braku cen ewidencyjnych – według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania (cen rynkowych), ustalonych z uwzględnieniem stopnia zużycia składnika majątku,

środki pieniężne – w wartości nominalnej.

Przy czym jeśli instytucja kultury prowadzi ewidencję zapasów w cenach ewidencyjnych to równocześnie z ujęciem w księgach rachunkowych niedoboru lub nadwyżki musi wyksięgować odchylenia od cen ewidencyjnych tych składników. W takim przypadku do ksiąg rachunkowych wprowadza się zapisy

przy stwierdzeniu niedoboru:

 • Wn 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”,
 • Ma 241 „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych” (analitycznie: „Rozliczenie niedoborów”);

przy stwierdzeniu nadwyżki:

 • Wn 241 „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych” (analitycznie: „Rozliczenie nadwyżek”),
 • Ma 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”.
Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39754 )
Array ( [docId] => 39754 )


Array ( [docId] => 39754 )